Sökning: "sekt"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet sekt.

 1. 1. ”Om vi belönades, var det för att vi var trofasta anhängare”. : En kvalitativ innehållsanalys om en sluten nyreligiös rörelse från ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erika Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Makt; Familjen; sekt; ledarskap; maktstrukturer; maktutövande; Foucault; nyreligiösa rörelser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats identifierar och studerar maktstrukturer och maktutövande i ettnyreligiöst samfund som betraktas innehålla sekteristiska drag. Samfundet som kommeratt tillämpas i uppsatsen är det omdiskuterade samfundet Familjen, tidigare benämndsom Guds barn. LÄS MER

 2. 2. Fallna Filadelfia : En kvalitativ undersökning kring Knutby Filadelfias utveckling från en ”vanlig” Pingstförsamling till en så kallad ”sekt”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Nagham Kourie; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; sekter; kulter; Knutby Filadelfia; hjärntvättning; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De skriver sekt - vad menar de egentligen? : en religionssociologisk studie av användningen av sektbegreppet i den efterföljande mediedebatten efter dokumentären ”De utvalda barnen”.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Helmersson; [2022]
  Nyckelord :Mediatization; Media logic; News value; Framing; Cult; New religious movements NRM ; Medialisering; Medielogik; Nyhetsvärde; Inramning; Sekt; Nya religiösa rörelser NRR ;

  Sammanfattning : In the beginning of 2021 the documentary “The selected children” was aired in one of the public Swedish television channels. In the film we follow the filmmaker as he returns to his elementary school that he left almost three decades ago. His memories where positive but the film depicts abuse with a focus on the leadership and a rope swing . LÄS MER

 4. 4. Barn och unga i sekter ur ett perspektiv av hederskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann-Sofie Sojka Al Hamede; Elisabeth Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :sects; honor; honor-related violence; children; youth; sekt; sekter; heder; hedersrelaterat våld; barn; unga;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to investigate children's and young people's living conditions within sects and within honor culture, and to examine similarities and differences between children's vulnerability within a context of sect and a context of honor. This was done by performing an analysis of two journalistic books that depict experiences based on both contexts. LÄS MER

 5. 5. Varför människan ansluter till en sekt: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Micaela Kallaris; Serap Terzioğlu; [2021]
  Nyckelord :Organizations; Sects; Destructive groupings; Leader; Power;

  Sammanfattning : Significant and influential sociologist Max Weber was one of the earliest scientists to conduct studies and establish a definition of a sect. The main characteristic of a sect is a religious and rebellious movement that defies the current and ruling societal norms and values. LÄS MER