Sökning: "sekter"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet sekter.

 1. 1. ”The politicians told us that we hate each other, but we don’t” : Hur sektarianism manipuleras, manifesteras och kritiseras i Libanon

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Daniella Dagher; [2020]
  Nyckelord :sektarianism; Libanon; Oktoberrevolutionen; religion; konfessionalism; föreställd gemenskap; postkolonialism; identifikation;

  Sammanfattning : I Libanon är det politiska och juridiska systemet förankrat i sektarianism. Likaså genomsyrar sektarianism de kulturella, sociala och spatiala dimensionerna i samhället. Denna uppsats argumenterar för en karaktärisering av begreppet som ett politiserande av religion. LÄS MER

 2. 2. En rättvis presentation av sekter? : en policyanalys av Sveriges utredning gällande sekter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Jonikic; [2018]
  Nyckelord :sekt; mänskliga rättigheter; regering; utredning; moralpanik; hjärntvättning; kommunikation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sekter är ett globalt fenomen som bekymrar många länder. Anledningen till deras bekymmer är att det inte finns någon omfattande forskning eller tillräckligt med kunskap om sekter vilket kan skapa oro för det okända. Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. LÄS MER

 3. 3. Varför ansluter sig människor till sekter? : En jämförande studie av aktuell forskning kring sektbeteende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Umran Arabi; [2016]
  Nyckelord :Sekter; Religion; Fundamentalism; Individualism; Fragmentarisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför människor ansluter sig till sekter genom att studera vad aktuellforskning säger om ämnet. Detta har gjorts främst ur en psykologisk och sociologisk synvinkel. De vetenskapligaverk som har studerats är skrivna avforskarna Peter Åkerbäck, Håkan Järvå och Anton Geels. LÄS MER

 4. 4. Tiden är inne, Guds rike är nära : En analys av Markusevangeliet ur ett religionssociologiskt sektperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationUtbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Larsson; [2015]
  Nyckelord :Religionssociologi; Markusevangeliet; Jesus; Sekt; Sektledare; Karisma;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera hur Jesus och hans anhängare framställs i Markusevangeliet för att sedan jämföra detta med nutida religionssociologiska teorier kring sekter och karismatiska sektledare. Slutligen diskuteras huruvida det är relevant att definiera Jesus och hans anhängare, så som de framställs i Markusevangeliet, som en sekt. LÄS MER

 5. 5. ”Många religiösa rörelser i betydelsen ’avvikande från vedertagen tro’ är sekter” : – en kvalitativ textanalys av hur nya religiösa rörelser konstrueras i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelie Rehnström; Varg Andreas From; [2014]
  Nyckelord :religionsdidaktik; läromedel; nya religiösa rörelser; diskursanalys; andrafiering;

  Sammanfattning : Den här studien belyser hur nya religiösa rörelser konstrueras och framställs i läromedel för Religionskunskap i gymnasieskolan efter skolreformen Lgr11.Studien utgår i första hand från diskursanalysen som teoretiskt perspektiv och metod, något som innebär att texterna i sig ligger till grund för hur undersökningen utformats. LÄS MER