Sökning: "sekter"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet sekter.

 1. 1. Barn och unga i sekter ur ett perspektiv av hederskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann-Sofie Sojka Al Hamede; Elisabeth Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :sects; honor; honor-related violence; children; youth; sekt; sekter; heder; hedersrelaterat våld; barn; unga;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to investigate children's and young people's living conditions within sects and within honor culture, and to examine similarities and differences between children's vulnerability within a context of sect and a context of honor. This was done by performing an analysis of two journalistic books that depict experiences based on both contexts. LÄS MER

 2. 2. “Gud är Gul” : Hur nya religiösa rörelser och sekter framställs i läroböcker i gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mercik Paulina; [2021]
  Nyckelord :New religious movements; cults; didactics; stereotyping; upper secondary school;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study meant to highlight new religious movements and cults are portrayed in textbooks used to teach the subject of religion in upper secondary school, as well as how they correlate to the syllabi and course objectives set by Skolverket. The object for my analysis contains three textbooks by different authors, all from different publishers, in order to enable an accurate and representative interpretation of said portraying. LÄS MER

 3. 3. Nyreligiösa rörelser i medias ögon : En analys av hur nyreligiösa rörelser uppmålas i podcasten Sekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karl Fritzhow; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay, I problematize the use of the term sect in the media, I present the concept of neo-religious movements and justify the use of the term. The essay is mainly about the podcast Sekter. The question of issue is how are neo-religious movements portrayed in the podcast Sekter and how does the podcast Sekter handle and present its material. LÄS MER

 4. 4. Barn som far illa i det tysta : En kvalitativ studie om barns uppväxt i sekter samt hur skola och socialtjänst uppmärksammar och arbetar med dessa barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stella Ljungmark; Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Cult; children; social work; child protective services; school; isolated groups; maltreatment; Sekt; barn; socialt arbete; socialtjänst; skola; slutna grupper; missförhållanden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the meeting between children in cults and personnel in Swedish schools and Child Protective Services (CPS). Furthermore, the study investigates whether children in cults who are being mistreated receive the help and attention they need from school and the CPS. This study has a qualitative research approach. LÄS MER

 5. 5. Barns rättigheter i Knutby Filadelfia - En studie som granskar barnens levnadsvillkor i Knutby Filadelfia i relation till barnkonventionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Knutby Filadelfia; Sekt; Grupprättigheter; Individuella rättigheter; Barnkonventionen; Barnen i Knutby Filadelfia; Religiösa samfund; Kristi Brud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att reda ut ifall barnen som levde i Knutby Filadelfia hade samma förutsättningar och tillgänglighet till sina rättigheter som barn har i det svenska samhället idag. Frågeställningen är: På vilket sätt begränsade Knutby Filadelfias lära och levnadsstil barnen i församlingens rättigheter? Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ metod, idéanalys och teorier om dels sekter och om dels grupprättigheter gentemot barnens rättigheter. LÄS MER