Sökning: "sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet sekularisering.

 1. 1. En sekulariseringsprocess i Göteborg : En studie om sekulariseringen i Göteborgs stift under åren 1890-1903

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Thornfält; [2019]
  Nyckelord :secularization; secularism; history; sekularisering; sekulariseringsprocess; religion; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vilsen, ensam och utanför : en litteraturstudie om existentiell ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eddy Normark; [2019]
  Nyckelord :Public Health; Social Isolation; Spirituality; Existential; Secular; Folkhälsa; Social Isolering; Andlighet; Existentiell; Sekularisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Existentiell ensamhet och utanförskap kan kopplas till psykisk ohälsa, som är ett av våra stora folkhälsoproblem i modern tid. Cirka 300,000 människor lever i social isolering i Sverige idag. LÄS MER

 3. 3. Ett religiöst miljöengagemang : En kvantitativ studie av religiositetens påverkan på individuellt respektive kollektivt miljöengagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hantanirina Persson; [2019]
  Nyckelord :religion; miljöengagemang; Durkheim; Lynn White; sekularisering; sociala rörelser; kollektiv upprymdhet; kollektiv behaviorism;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att tala om miljöfrågor som en av vår tids stora ödesfrågor. Kopplingar mellan religiositet och miljöengagemang är många och i vårt aktuella samhällsklimat kan det vara lämpligt att undersöka ifall det föreligger signifikanta samband dem emellan. LÄS MER

 4. 4. Kristendomens ställning i dagens Sverige : En forskningsöversikt av orsaker till Sveriges sekularisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniela Madzo; [2019]
  Nyckelord :Kristendomens ställning; svenskar;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om svenskars relation till kristendomen och vad som har påverkat kristendomens status i Sverige. Syftet med denna uppsats är att analysera vad forskningen visar om svenskars förhållande till kristendomen i dagens samhälle och vilka orsaker som lyfts fram gällande Sveriges sekularisering. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars rätt att välja skola för sitt barn.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Lena Hedman; [2019]
  Nyckelord :Religiösa friskolor; föräldrars rätt; värde; nätverk; rekommendationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen har föräldrarna rätt att välja den grundskola som det vill att deras barn ska gå i. Det kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella friskolorna. LÄS MER