Sökning: "sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet sekularisering.

 1. 1. Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ban of veil; child; human rights; swedish debate; argumentation analysis Nyckelord: Slöjförbud; barn; mänskliga rättigheter; svensk debatt; argumentationsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. LÄS MER

 2. 2. Synen på religion som komponent i utvecklingssamarbetet : En kvalitativ analys av tre biståndsaktörer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tova Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingssamarbete; religion; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; bistånd; sekularisering;

  Sammanfattning : Idag ser vi att religiösa aspekter får större plats inom det svenska utvecklingssamarbetet än vad det fått tidigare, och det är därför intressant att studera kring hur detta upplevs i praktiken idag. Syftet med uppsatsen är därför att dels undersöka biståndsaktörers syn på religion i samband med utvecklingssamarbetet, och vidare föra frågor som berör religion och SRHR. LÄS MER

 3. 3. Nyandlighet: en kundvagn fylld med energi och balans : Kvantitativ enkätstudie om nyandlighet och konsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kristin Hammel; [2021]
  Nyckelord :Nyandlighet; nyandlig marknad; konsumtion; sekularisering; sakralisering;

  Sammanfattning : Nyandlighet har i samtiden kommit att uttrycka sig på flera olika arenor, från populärkultur till vårdsammanhang. Nyandlighetens allomfattande närvaro i det samtida samhället har bland annat beskrivits med hjälp av en marknadsmetafor. LÄS MER

 4. 4. Stat och Skola : En nyinstitutionell granskning av den politiska debatten angående folkskoleväsendet och dess sekularisering

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albin Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish people’s school (folkskolan), Sweden’s first official school institution, was first established during the year 1842. Before this point education had primarily been a local affair, where the church traditionally had been entrusted to educate the Swedish people. LÄS MER

 5. 5. Sekulär ångest i 70-talets klassrum : En extistentiell och novellteoretisk studie av Torgny Lindgrens Skolbagateller medan jag försökte skriva till mina överordnade

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Torgny Lindgren; Søren Kierkegaard; Begreppet ångest; ångest; sekularisering; existentialism; novellteori; novell; trop; Skolbagateller medan jag försökte skriva till mina överordnade;

  Sammanfattning : Before the publication of the short story collection Skolbagateller medan jag försökte skriva till min överordnade in 1972, Torgny Lindgren's authorship was characterized mainly by political criticism and satire. In both reception and later studies, Skolbagateller has also been seen mainly as a political and satirical work, depicting the bureaucracy and loneliness in the Swedish school system of the 1970s, while Lindgren's later works tend to discuss existentialistic and theological questions. LÄS MER