Sökning: "sekularism"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet sekularism.

 1. 1. Sekularism och religionsvetenskap : En kritisk studie i religionsteoretikers explicita och implicita förhållningsätt till sekularismen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Secularism; religious studies; theology; Bruce Lincoln. Jürgen Habermas; Talal Asad; Saba Mahmood; Charles Taylor; José Casanova; Sekularism; religionsvetenskap; teologi; Bruce Lincoln. Jürgen Habermas; Talal Asad; Saba Mahmood; Charles Taylor; José Casanova;

  Sammanfattning : This essay studies the implicit and explicit perspectives of Bruce Lincoln, Jürgen Habermas, Talal Asad, Saba Mahmood, Charles Taylor, José Casanova and their approach to secularism as a phenomenon. This is done by categorizing them into three categories. LÄS MER

 2. 2. Politiska partier och religiösa elever: en textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Natalie Nilsson; Johanna Lyngö; [2022]
  Nyckelord :Den Andre; elever; färgblindhet; minoriteter; mångkulturalitet; partier; politik; rasism; religion; samhällskunskap; sekularism; skola; stigmatisering;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur Riksdagspartiernas uttalanden om religion kan tänkas påverkareligiösa elever i skolan. I huvudsak har tre teorier används: Bronfenbrenners ekologiskasystemteori, Saids teori om Det Annorlunda och Goffmans teori om stigma. LÄS MER

 3. 3. Mellan kristendom och sekulär hegemoni : En kunskapsöversikt om religionsämnets objektivitetsideal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Disa Horner; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionslärare; sekularism; objektivitet; icke-konfessionalism;

  Sammanfattning : In this knowledge overview, I aim to compile and analyze currently available research regarding the ideal of objectivity in the subject of religious studies in Sweden. I chose this topic after reading an article that criticized Sweden’s religious education. LÄS MER

 4. 4. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättigheten till allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andlig utveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- och konsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som gör en europé till en europé? : En undersökning om hur samhällskunskapslärare konceptualiserar en europeisk identitet och hur de undervisar om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Adrian Hernandez Pérez; [2021]
  Nyckelord :Europe; European identity; identity formation; definition; evaluation; civics; upper-secondary school; Europa; europeisk identitet; identitetsutveckling; definition; värdering; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Sedan det officiella bildandet av EU så har idén om en gemensam europeisk identitet funnits. Både EU och Sverige har försökt förverkliga denna idé – det finns däremot forskning som tyder på att det är ett tämligen svårdefinierat koncept. LÄS MER