Sökning: "sekularism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet sekularism.

 1. 1. Europadomstolen och slöjan : En kvinnas möjlighet till upprättelse

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Maamri; [2019]
  Nyckelord :Procedural justice; substantive justice; Freedom of Religion; Islamic veil; secularism; Islam; European Court of Human Rights; justification; Proceduriell rättvisa; substantiell rättvisa; religionsfrihet; slöja; sekularism; islam; Europadomstolen; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Det finns en utbredd kritik riktad mot Europadomstolen och dess tillämpning av religionsfriheten (artikel 9 i Europakonventionen). Akademiker har anklagat domstolen för att ha demonstrerat enbiasi fall som rör islam och slöjan. Domstolens bedömningar har upplevts som godtyckliga. LÄS MER

 2. 2. En kyrka för alla : En etnografisk intervjustudie om Svenska kyrkans arbete med hbtq-frågor och hur föreställningar om religion och sexualitet upplevs av den enskilda individen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Lisa Deasismont; [2018]
  Nyckelord :hbtq; kyrka; sexualitet; identitet; religion; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka olika perspektiv vad gäller Svenska kyrkans engagemang i hbtq-frågor samt hur sexualitet konstrueras inom institutionen och upplevs av informanterna. Som metod genomför jag tre semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar med hbtq-frågor inom Svenska kyrkan i tre olika församlingar. LÄS MER

 3. 3. Kristet bistånd från ett sekulärt land : En kvalitativ studie av hur kristna samfund och organisationer upplever att bedriva bistånd i Sverige och hur det påverkar deras verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Henrik Norlin; David Ruther; [2018]
  Nyckelord :Bistånd; kristendom; kristna rörelser; mission; Sverige; sekularism; trosbaserade organisationer; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : Sverige är rankat som ett av världens mest sekulariserade länder och frågan om religionens plats i det svenska samhället är ofta aktuell i samhällsdebatten. Samtidigt är flera av Sveriges mest etablerade biståndsorganisationer och Sidas ramorganisationer verksamheter med kristen bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Läraren i diskursen : En kritisk diskursanalys av samhällskunskapslärares utsagor om sin undervisningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jonathan Fållbäck; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; kritisk diskursanalys; läroplansteori; ämneskonceptioner; intertextualitet; ideologi; hegemoni; objektivitet; kritiskt tänkande; sekularism; orientering; medborgarskap; förberedelser inför högskolan;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to have a critical look at the very craft of teaching within the social sciences. The scope of my study is teachers own accounts of their teaching practices within the Swedish secondary education (gymnasieskolan). LÄS MER

 5. 5. Herdabrevens påverkan av sekularism och herdabrevspraxis.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Björn Sjöholm; [2017-02-09]
  Nyckelord :Pastoral letters; Secularism; Sommerville; Pastoral letter praxis; Analysis; Conclusions;

  Sammanfattning : The pastoral letters` influence from secularism and pastoral letter praxis.An analysis of the archbishops` pastoral letters 1972-2014.This essay describes the archbishops` pastoral letters 1972-2014. The ambition has been to describe and analyse those letters from a secularism point of view as well as from the pastoral letter praxis. LÄS MER