Sökning: "sekundär empiri"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden sekundär empiri.

 1. 1. Effektivisera byggbranschen genom användning av visuell styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Unitet Salihu; Xhavit Salihu; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; Lean Management; Engagemang; Gemensam planering; planeringsaktiviteter; Slöserier; Förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld rör det om en större konkurrensutsatt marknad, som resulterar till att byggentreprenörerna ställs inför högre krav för att vinna ett anbud. En problemställning som förekommer vid ett pågående projekt är att en arbetsdag för en yrkesarbetare består av 20-40% direkt arbete, även så kallad för värdeadderande arbete. LÄS MER

 2. 2. Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Oscarsson; Sofia Bontin; Sarah Jängnemyr; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram Seminariedatum: 31/5-2018 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om det beror på användning av LTIP. LÄS MER

 3. 3. N0 H8 M8 (No hate mate) : En enkätstudie om lärarstudenters mottagande av en kampanj mot näthat.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sundqvist Julia; [2017]
  Nyckelord :Marketing campaign; ”social marketing”; “opinion leaders”; cyber-bullying; socialisation; norms; kampanj; social marketing; opinionsledare; näthat; socialisering; normer;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka lärarstudenters mottagande av en kommunikationskampanj mot näthat. Syftet är att förstå hur de uppfattar kampanjen och dess budskap, samt hur de ser på kampanjen i förhållande till sin framtida yrkesroll som lärare. LÄS MER

 4. 4. Vad förklarar förändringen i nästa års utdelning? - En undersökning av kreditbetygets påverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Johansson; Joel Johannesson; Albin Lagerqvist; [2016]
  Nyckelord :Utdelning; Kreditbetyg; Logistisk regression; Signalteori; Stickiness of dividend; STOXX 600; Belåningsgrad; Investeringar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this thesis is to examine what explains cor-porations’ future dividend change. More explicit this thesis in-tends to examine the effects of a change in credit rating as well as examine if previously observed relationships holds on the Euro-pean market. LÄS MER

 5. 5. Är någon bransch bättre på företagsförvärv?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Johansson; Albin Lagerqvist; Eric Lyckå Marketoft; Henrik Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? – Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv. Seminariedatum: 2015-06-04/05 Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 poäng. LÄS MER