Sökning: "sekundära anpassningar skyddande av interaktionsutrymme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sekundära anpassningar skyddande av interaktionsutrymme.

  1. 1. Får jag ta mina Hello Kitty-skor, eller? : En studie om barns kamratkulturer i tamburen på förskolan

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Helena Breicha; [2016]
    Nyckelord :hall; peer culture; protection of interactive space; secondary adjustments; video observations; kamratkultur; sekundära anpassningar skyddande av interaktionsutrymme; tambur; videoobservationer;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om barns interaktion i tamburen i förskolan och hur de skapar sina egna unika kamratkulturer på detta avgränsade område. Den är skriven med barns perspektiv och med en fenomenologisk ansats. Videobservationer har genomförts för att göra barns interaktion synlig. LÄS MER