Sökning: "sekundäranalys som metod"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sekundäranalys som metod.

 1. 1. Betydelsen av triagesjuksköterskans kliniska erfarenhet i triagebedömningen på akutmottagning : En kvantitativ sekundäranalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Jansson Pravitz; [2019]
  Nyckelord :Triage; triage assessment; triage level; nurse; experience; emergency department; Triage; triagebedömning; triagenivå; triagesjuksköterska; erfarenhet; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Triage är numera en viktig del i den moderna sjukvården och innebär prioritering och sortering av patienter. Triagebedömningen utförs oftast av en triagesjuksköterska och då med hjälp av en triageskala som till stor del är avgörande för hur länge patienten bedöms kunna vänta på läkarbedömning. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på mängden hållbarhetsinformation : En kvantitativ studie på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Michael Duberg; Fredrik Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Reform; Sanction; Mandatory sustainability disclosure; Hållbarhetsrapportering; Reform; Sanktion; Obligatorisk hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att förklara hur mängden hållbarhetsinformation företag ger ut påverkas när hållbarhetsrapportering är obligatorisk. Metod: Denna studie har utgått från en kvantitativ metod med ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. En svensk livsmedelskedjas extra satsningar för att minska matsvinn : Vilka åtgärder förekommer och hur kan de värderas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Gyllstedt; Sanja Pucar; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel ätbar mat slängs i svenska livsmedelsbutiker som förutom de sociala och ekonomiska aspekterna, skapar en påfrestning på miljön och klimatet. Dock är engagemangen att minska matsvinn i livsmedelsbutiker stort och ett viktigt arbete som pågår. LÄS MER

 4. 4. Medborgarlöften inom Lunds kommun : en brottspreventiv samverkansmodell?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Arash Sheruye; Johan Sjösten; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; medborgarlöften; Lunds kommun; polismyndigheten; rutinaktivitetsteorin; rational choice-teorin.;

  Sammanfattning : Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av stöd från diabetessjuksköterskan hos personer med diabetes typ 1 : – Sekundäranalys av en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Karlsson; Therese Sundin; [2015]
  Nyckelord :Experiences; diabetic care; diabetes nurse; diabetes Type 1; support; Diabetessjuksköterska; diabetes typ 1; diabetesvård; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduction: Type 1 diabetes is a chronic disease that affects the individual in everyday life. The diabetes team sets the treatment goals together with the patient aiming for a good quality of life and to prevent complications. LÄS MER