Sökning: "sekventiella"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet sekventiella.

 1. 1. Continual imitation learning: Enhancing safe data set aggregation with elastic weight consolidation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Elers; [2019]
  Nyckelord :Elasticweight consolidation; SafeDAGGER; DAGGER; Rehearsal buffer; Self-driving vehicle; Continual learning; Elastisk viktkonsolidering; SafeDAGGER; DAGGER; Repeteringsbuffert; Självkörande fordon; Stegvis inlärning;

  Sammanfattning : The field of machine learning currently draws massive attention due to ad- vancements and successful applications announced in the last few years. One of these applications is self-driving vehicles. A machine learning model can learn to drive through behavior cloning. Behavior cloning uses an expert’s behavioral traces as training data. LÄS MER

 2. 2. Predict Next Location of Users using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xing Guan; [2019]
  Nyckelord :Back-Propagation Algorithm; Neural Network; GRU; Recurrent;

  Sammanfattning : Predicting the next location of a user has been interesting for both academia and industry. Applications like location-based advertising, traffic planning, intelligent resource allocation as well as in recommendation services are some of the problems that many are interested in solving. LÄS MER

 3. 3. Particle-based Stochastic Volatility in Mean model

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Kövamees; [2019]
  Nyckelord :Stochastic volatility model; Volatility feedback theory; hidden Markov model; particle filter; Expectation-Maximization algorithm; PaRIS-algorithm; Stokastisk volatilitets modell; dold Markov modell; partikel-filter; Förväntan-Maximering algorithm; PaRIS-algoritm; volatilitets-återkopplings-teori;

  Sammanfattning : This thesis present a Stochastic Volatility in Mean (SVM) model which is estimated using sequential Monte Carlo methods. The SVM model was first introduced by Koopman and provides an opportunity to study the intertemporal relationship between stock returns and their volatility through inclusion of volatility itself as an explanatory variable in the mean-equation. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av orderhanteringsprocessen : En fallstudie på Syntronic SPS Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundin Lovisa; [2019]
  Nyckelord :Industriell ekonomi; orderhantering; effektivisering; ledtider; Lean;

  Sammanfattning : Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Camilla Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Sammanfattning : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. LÄS MER