Sökning: "selegilin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet selegilin.

 1. 1. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 2. 2. Metoder till rökstopp och effektiviteten av dessa för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Pia Jonasson; Elin Södergren; [2011]
  Nyckelord :COPD; smoking cessation; methods; efficacy; KOL; rökstopp; metoder; effektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka metoder till rökstopp som fanns uttryckta i litteraturen samt beskriva vilken effekt dessa metoder hade, då detta är en avgörande behandling för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. För att påvisa artiklarnas kvalitet granskades dessa med avseende på urvalsgrupp i relation till föreliggande studies syfte. LÄS MER

 3. 3. Behandlingsstrategier vid Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Christina Orfanopoulou; [2008]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom;

  Sammanfattning : Patienter som fått diagnosen Parkinsons sjukdom, får en gradvis försämrad livskvalitet.Förutom de motoriska problemen som uppkommer med sjukdomen, kan även psykiska symtom tillkomma som exempelvis depression. LÄS MER