Sökning: "selektionsstrategi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet selektionsstrategi.

 1. 1. Land use changes and its consequences on moose habitat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ida Olofsson; [2017]
  Nyckelord :land use change; habitat selection; moose calf mortality; Öland; agricultural landscapes;

  Sammanfattning : Human land use can reduce the amount and quality of wildlife habitats. During recent years, a high moose calf summer mortality have been discovered on Öland. Öland is a predator-free island in Sweden that is dominated by agriculture and presence of humans and grazing livestock. LÄS MER

 2. 2. Genetisk bakgrund och avelsstrategier mot osteochondros hos hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sunniva Elwing; [2010]
  Nyckelord :osteochondros; selektionsstrategi; arvbarhet; quantitative trait loci; avel; oteochondrosis; breeding; selection strategies; quantitative trait loci; heritability;

  Sammanfattning : Osteochondros (OC) och osteochondrosis dissekans (OCD) är en störning i den indirekta, endochondrala bentillväxten hos unga snabbt växande hästar. När prestationskraven på hästen ökar vid en högre ålder kan det leda till att den utvecklar hälta. Flera studier har visat att ostechondros har en genetisk komponent. LÄS MER