Sökning: "self–care"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet self–care.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elin Kjellstorp; Sandra Hjärn; [2022]
  Nyckelord :experience; health; heart failure; self-care; suffering;

  Sammanfattning : Background: Chronic heart failure is caused by several cardiac conditions. Heart failure can consist of forward failure and/or backward failure, which can affect the right ventricle as well as the left. The main symptoms are fatigue, dyspnea, and oedema. Modern medical treatment has improved the prognosis. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenheter av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellen Wittiko Molander; Pernilla Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Diabetes type 2; lifestyle changes; motivation; self-care; support; Diabetes typ 2; egenvård; livsstilsförändring; motivation; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en global folkhälsosjukdom som 2019 orsakade 1,5 miljoner dödsfall världen över. Diabetes typ 2 orsakas främst av livsstilsfaktorer som fetma, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Förändring av livsstilen är nödvändig i behandlingen och är en krävande process för många individer. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att utföra egenvård vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lennström; Svetlana Sjuvarsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; selfcare; experience; nursing; lifestyle change; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; upplevelser; omvårdnad; livsstilsförändring.;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes mellitus är en allvarlig kronisk sjukdom som ökar över hela världen trots åtgärder för att förbättra folkhälsan. En diabetes mellitus typ 2 som är dåligt kontrollerad kan skapa allvarliga diabeteskomplikationer så det är av stor vikt att de drabbade personerna genomför de livsstilsförändringar som ofta behövs för att förbättra egenvården. LÄS MER

 4. 4. Att leva med typ 2-diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Hashem Ahmad; Parçacı Ümit; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; type 2 diabetes; experiences; living with; Typ 2 diabetes mellitus; erfarenheter; upplevelser; att leva med;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 (DMT2) is a chronic disease and is one of the most common and rapidly growing diseases globally. Treatment and self-care of the disease requires plenty of lifestyle changes. The risk for physical diseases and mental illness is higher for people living with DMT2. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar vuxna patienters följsamhet till egenvårdsråd vid Diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jerry Granholm; Gabriella Björk; [2022]
  Nyckelord :Compliance; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med diabetes typ 2 kan reducera riskerna för framtida komplikationer som till exempel hjärtsjukdomar och stroke med hjälp av egenvård. En förbättring av följsamhet till egenvård kan leda till ett minskat lidande hos patienten och bidra till en bättre livskvalitet. LÄS MER