Sökning: "self- disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden self- disclosure.

 1. 1. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Nyckelord :Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Sammanfattning : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapeuters erfarenheter av arbete med relationen i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Almlöf; [2019]
  Nyckelord :therapeutic immediacy; patient - therapist relation; psychodynamic psychotherapy; metakommunikation; patient - terapeutrelation; psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. LÄS MER

 3. 3. Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Lindell; Emelie Tholander; [2019]
  Nyckelord :Dagligt liv; Litteraturstudie; Patienter; Personer som lever med HIV; Stigma; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV räknas idag som en kronisk sjukdom, som för personen som lever med det innebär en livslång läkemedelsbehandling. Dagens läkemedelsbehandling innebär en liten risk att föra smittan vidare om den är välinställd. Trots detta är HIV ett tabubelagt ämne, där stigmatisering mot dessa personer förekommer i deras dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Does more equal less? - Empirical evidence of the impact of CSR disclosure levels on the cost of equity capital among Swedish listed firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Nikolaos Dimopoulos; Gabriel Meisner; [2019]
  Nyckelord :Cost of Equity Capital; CSR; Levels of Disclosure; Sustainability Reporting; Textual Content Analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between the cost of equity capital and levels of CSR disclosure. The recent implementation of a European-level directive that established a minimum level of mandatory CSR disclosure, motivates us to further investigate the regulatory impact on the relationship. LÄS MER

 5. 5. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER