Sökning: "self-assessment scales"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden self-assessment scales.

 1. 1. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 2. 2. How does changes in symptom severity index relate to patients’ global impression of change?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Sandra Vestlund; Linn Nykvist; [2021]
  Nyckelord :PGIC; Symptom severity index; clinical rating scales; self-assessment scales; temporomandibular disorders; TMD; orofacial pain; treatment outcome;

  Sammanfattning : Background: The treatment outcome of temporomandibular disorders (TMD) can be assessed with Symptom Severity Index (SSI). In addition to this self-report measure, Patients’ Global Impression of Change (PGIC) provides information about the overall impression of change. LÄS MER

 3. 3. A practically developed approach to evaluate sonic interfaces of autonomous cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Hedman; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Interaction design; Sonic interaction design; Autonomous cars; Trust; Evaluation method;

  Sammanfattning : This thesis was a part of the SIIC-project (Sonic Interaction in Intelligent Cars) initiated by FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation), consulted by Volvo, Pole Position Production and Research Institutes of Sweden. The SIIC-project was about exploring sonic tools to affect the experience of self-driving cars. LÄS MER

 4. 4. Personlighet som prediktor för individuell arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Linn Kristiansson; Josefine Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Big Five; HEXACO; Dark Triad; personality; self-perceived individual work performance; Big Five; HEXACO; Dark Triad; personlighet; självupplevd individuell arbetsprestation;

  Sammanfattning : En utmaning för företag runtom hela världen är individuella arbetsprestationer, vilket har lett till omfattande forskning kring ämnet. Personlighet har visat sig vara en av de faktorer som har betydande roll för individuella arbetsprestationer. LÄS MER

 5. 5. Uttryck och skattning av smärta hos personer med Alzheimers sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dennis Suoraniemi; Hampus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Alzheimer´s Disease; nursing; pain assessment; pain; Alzheimers sjukdom; omvårdnad; smärta; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers är en långsam progressiv sjukdom och är den vanligaste demenssjukdomen. Sjukdomen innebär försämrat närminne och begränsar kommunikationsförmågan. Hur smärta uttrycks i jämförelse med friska personer i samma ålder är oklart. LÄS MER