Sökning: "self-awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet self-awareness.

 1. 1. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linda Rattajova; [2022]
  Nyckelord :employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Sammanfattning : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. LÄS MER

 2. 2. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av compassion fatigue hos vårdpersonal i palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lena Rosenvald; Laura Tolboom; [2022]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Palliative care; Health care providers; Coping; Emotions; Compassion fatigue; Palliativ vård; Vårdpersonal; Coping; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapen om compassion fatigue behöver belysas i den palliativa vårdens kliniska vardag. Att arbeta med palliativ vård innebär komplexa relationer med patienter och närstående samt dagliga möten med lidande, död och sorg. Vårdpersonal inom vårdgivande yrken har stor risk att drabbas av compassion fatigue. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med anknytning : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter och upplevelser av att knyta an till barn i utbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Camilla Hillblom; [2022]
  Nyckelord :attachment; care; interaction; preschool children; safe base; anknytning; förskolebarn; omsorg; samspel; trygg bas;

  Sammanfattning : When children gives good conditions to create a trustful attachment, with a secure preschool staff, they are given the opportunity to develop on many levels. However, when children create insecure attachment patterns, children need help to be able to develop good relationships consciously. LÄS MER

 5. 5. Negotiating Humanity, Faith, and Freedom of Conscience in an Oppressive Space : A case study of Todor Enchev in Concentration and Labour Camps in late 1940’s-1950’s Bulgaria

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Bulgaria; Biography as Theology; Communism; Dehumanisation; Faith; Oppression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how Todor Enchev sustained and negotiated his humanity, faith, and freedom of conscience in prison, labour, and concentration camps in late 1940’s-1950’s Bulgaria. Through a hermeneutic study, this investigation analyses Enchev’s book From Spiritual Death to Eternal Life (1998). LÄS MER