Sökning: "self-branding"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet self-branding.

 1. 1. Consumer participation in environmental brand activism on Instagram: A case study of consumers use of hashtags in relation to Oatly's Swedish campaign Ditch Milk.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecca Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :Environmental brand activism; consumer hashtag activism; Instagram; social semiotics; self-branding; networked branding; consumer engagement; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmental brand activism has become a strategy applied by many brands to engage and take a stand in the issue of climate change. The aim is to spur a debate and spark an interest and collective action among the consumers (Sarkar & Kotler, 2018). LÄS MER

 2. 2. Manufactured Authenticity: How Beauty Brands UseConsumers' Content to Communicate Branding Messages

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Meagan Nouis; [2020]
  Nyckelord :Branding messages; digital self-branding; Instagram marketing; consumer engagement; content analysis;

  Sammanfattning : While beauty brands are often known to set industry trends, the consumers pave the way forbranding communications on social media. Companies have adapted their marketing strategies tobuild interactivity into their branding outreach. LÄS MER

 3. 3. Grandma on YouTube: a case study of the older female YouTuber Korea Grandma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Min Joo Kim; [2020]
  Nyckelord :micro-celebrity; older adults; older women; ageism; gendered; YouTube; South Korea; Korea Grandma; granfluencer; silver creator; Social Sciences;

  Sammanfattning : Older women have long been invisible and marginalized in society and culture at large because of the ‘gendered’ ageist stereotypes towards them. Especially, ageist stereotypes towards older women have been reinforced by their invisibility and stereotypical portrayals in traditional media. LÄS MER

 4. 4. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 5. 5. Understanding Self-Branding in the Digital Age: Insights for Swedes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Evelina Lidman; Annika Romell; [2019]
  Nyckelord :self-branding; digitalisation; social media; self-employed; changing economy;

  Sammanfattning : Problem: A changing economy bears many implications; precarity within employment, the restructuring of concepts, management of activities and the employment of tools reinforcing security. As a measure to procure and preserve employment in the modern market self- branding has been proposed. LÄS MER