Sökning: "self-calibration"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet self-calibration.

 1. 1. A self-calibrating system for finger tracking using sound waves

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Linus Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :cfrc; gcc-phat; srp-phat; self-calibration; toda; toa; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a system for tracking the fingers of a user using sound waves is developed. The proposed solution is to attach a small speaker to each finger and then have a number of microphones placed ad hoc around a computer monitor listening to the speakers. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av metoder för att återskapa kameraparametrar i gamla flygbilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Sääf; [2014]
  Nyckelord :historiska ortofoton; självkalibrering; fotogrammetri; felteckning;

  Sammanfattning : Till miljöanalyser går det att använda ortofoton från olika år för att göra jämförelser och se förändringar i miljön. Lantmäteriet har ett arkiv med flygbilder från 1930 fram till nutid. Med hjälp av självkalibrering är det möjligt att skapa ortofoton av de äldsta av dessa bilder som saknar data gällande kamera. LÄS MER

 3. 3. On Vergence Calibration of a Stereo Camera System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sebastian Jansson; [2012]
  Nyckelord :Ego-motion; Self-calibration; Stereo Calibration; Stereo Camera; Vergence Calibration; Visual Odometry;

  Sammanfattning : Modern cars can be bought with camera systems that watch the road ahead. They can be used for many purposes, one use is to alert the driver when other cars are in the path of collision. If the warning system is to be reliable, the input data must be correct. LÄS MER