Sökning: "self-calibration"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet self-calibration.

 1. 1. Statisk deformationsmätning med fotobaserad skanning : Utförd med icke-professionella digitalkameror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Jonsson; Pernilla Eriksson; [2019]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; static deformation measurements; digital camera; smartphone camera; Fotobaserad skanning; statisk deformationsmätning; digitalkamera; smartphonekamera;

  Sammanfattning : Till följd av den utveckling som skett hos digitalkameror och programvaror för bildbehandling de senaste åren har intresset för fotobaserad skanning (FBS) vuxit. I denna studie utvärderades FBS som ett alternativ till terrester laserskanning (TLS) för statisk deformationsmätning och relaterade till kavitationsskador på vattenturbinkolvar där volym och maxdjup mäts. LÄS MER

 2. 2. High precision detection of multiple rotating objects

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :David Nikolas Alfred Wallén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna avhandling har skrivits i sammarbete med en Stockholmsbaserat konst- och designstudio vid namn ''Humans since 1982'' som bygger och säljer modern högteknologisk konst till marknader världen över. Studion ville utföra forskning kring att utveckla och implementera ett system som detekterade och beräknade positionen av två roterande oberoende objekt monterade på två stegmotorer via en växellåda. LÄS MER

 3. 3. A self-calibrating system for finger tracking using sound waves

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Linus Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :cfrc; gcc-phat; srp-phat; self-calibration; toda; toa; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a system for tracking the fingers of a user using sound waves is developed. The proposed solution is to attach a small speaker to each finger and then have a number of microphones placed ad hoc around a computer monitor listening to the speakers. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av metoder för att återskapa kameraparametrar i gamla flygbilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Sääf; [2014]
  Nyckelord :historiska ortofoton; självkalibrering; fotogrammetri; felteckning;

  Sammanfattning : Till miljöanalyser går det att använda ortofoton från olika år för att göra jämförelser och se förändringar i miljön. Lantmäteriet har ett arkiv med flygbilder från 1930 fram till nutid. Med hjälp av självkalibrering är det möjligt att skapa ortofoton av de äldsta av dessa bilder som saknar data gällande kamera. LÄS MER

 5. 5. On Vergence Calibration of a Stereo Camera System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sebastian Jansson; [2012]
  Nyckelord :Ego-motion; Self-calibration; Stereo Calibration; Stereo Camera; Vergence Calibration; Visual Odometry;

  Sammanfattning : Modern cars can be bought with camera systems that watch the road ahead. They can be used for many purposes, one use is to alert the driver when other cars are in the path of collision. If the warning system is to be reliable, the input data must be correct. LÄS MER