Sökning: "self-care and nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden self-care and nursing.

 1. 1. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER

 2. 2. Sätt på din egna syrgasmask innan du hjälper någon annan : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Widebrant; Evelina Andersson; [2024]
  Nyckelord :burnout; compassion fatigue; empathy; person-centered care; secondary traumatic stress; empatitrötthet; empati; personcentrerad vård; sekundär traumatisk stress; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet påverkar många inom vården och kan ge stora konsekvenser för den som drabbas. Fenomenet kopplades till sjuksköterskor för första gången 1992 och är ett begrepp inom omvårdnad som syftar till att beskriva en form av utmattningssyndrom som kan drabba sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Compassion Energy: Att finna kraft till att vårda - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Carlsson; Hilda Johansson; [2024]
  Nyckelord :Compassion; compassion fatigue; general literature review; nurses; strength; Allmän litteraturöversikt; compassion fatigue; kraft; medlidande; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: God vård kännetecknades av medlidande. Sjuksköterskors yrke innebar möten med både glädje och sorg. Flertalet faktorer kunde leda till att sjuksköterskor drabbades av compassion fatigue. Patienters välbefinnande främjades av sjuksköterskors medlidande. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vårda med compassion : Allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariette Karlsson; Karin Kilger; [2023]
  Nyckelord :compassion; litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård beskrivs som komplex och utmanande där sjuksköterskor ständigt ställs inför etiska dilemman och känslomässiga utmaningar, ett tillstånd som kan leda till compassion fatigue som kan medföra sämre vård för patienter. Begreppet compassion beskrivs som en viktig komponent för att kunna bedriva personcentrerad vård, dels ur patienters perspektiv, dels utifrån lagar och styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder till barn med förstoppning : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Sommar; Johanna Bengts; [2023]
  Nyckelord :Children; Constipation; Family-focused care; Literature review; Nursing measures; The nurse; Barn; Familjefokuserad vård; Förstoppning; Litteraturöversikt Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund Förstoppning är ett problem för många barn och prevalensen tros ligga mellan 1–31 procent världen över. Problematiken skapar obehagliga konsekvenser för barnet och enbart läkemedelsbehandling visar sig har otillräcklig effekt då studier visat att cirka 25 procent av barn som diagnostiserats med förstoppning lider även av detta i vuxen ålder. LÄS MER