Sökning: "self-care"

Visar resultat 1 - 5 av 638 uppsatser innehållade ordet self-care.

 1. 1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER

 2. 2. Beyond human (self-) care : Exploring fermentation as a practice of caring with humans, non-humans and the planet Earth

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Stephanie Föhr; [2020]
  Nyckelord :Caring with; fermentation; game design; participatory design; change agency;

  Sammanfattning : The present thesis deals with the playful exploration of fermentation as a practice of care. Fermentation has a lot of positive impacts and can be seen as a practice of care in relation to human self-care, caring with human others, relationships to non-human beings, like microorganisms, and caring with the planet Earth. LÄS MER

 3. 3. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 4. 4. Factors related to self-care in older patients with heart failure – a descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yiran Shi; Jinying Yu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa hos personer med cancer : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Emma Lundmark; Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :cancer; experiences; health and nutrition; cancer; erfarenheter; hälsa och nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många människor. Var tredje svensk beräknas drabbas av sjukdomen. Cancerbehandlingen har utvecklats och fler överlever, däremot är behandlingen aggressiv och ger biverkningar som bland annat förändrar nutritionen. En av förutsättningarna för hälsa är tillräcklig nutrition. LÄS MER