Sökning: "self-censorship"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet self-censorship.

 1. 1. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 2. 2. Tala är silver, tiga är guld? - En kritisk analys av det politiskt korrekta talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sanjin Alagic; [2017]
  Nyckelord :Självcensur; politiskt korrekt; diskurs; social sanktion; normbrytande Self-censorship; political correctness; discourse; social sanction; deviancy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur det politiskt korrekta talet kan främja ett beteende av självcensur, med utgångspunkt i exempel hämtade från nordamerikanska universitet, samt hur det kan påverka samhället och den enskilda individen. Insamlad empiri består av mediala händelser som belyser påföljder vid misslyckande av att förhålla sig politiskt korrekt. LÄS MER

 3. 3. Engaging users with surrealist techniques

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marjo Tikkanen; [2017]
  Nyckelord :interaction design; creativity; research through design; surrealism; user engagement;

  Sammanfattning : Building on current methods used in the field of interaction design, this thesis aims to explore how surrealist art techniques could be applied to the fuzzy front end of a design process. This is done to inspire and expand the current range of user engagement methods. LÄS MER

 4. 4. I Datamäklarens Nät : Om massiv datainsamling och dess effekt påIT-användning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Peter Hallenquist; [2017]
  Nyckelord :Informatik; datainsamling; personlig integritet; Big Data; Theory of Reasoned Action; TRA; chilling effects;

  Sammanfattning : The aim of this   study is to investigate whether IT users with a reasonable awareness of data   gathering, in the context of Big Data, perceive this data gathering as a   threat to their privacy and if they take steps to counteract it. Building   upon previous research, such steps are assumed to be either ”active” or   ”passive”. LÄS MER

 5. 5. Discursive Representations of ‘Development Aid’ in the British and Ethiopian Print Media

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Yoseph Gebremedhin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study was aimed at investigating how ‘development aid’ is represented in British and Ethiopian newspapers. To this end, the Daily Mail, the Times, the Guardian, the Reporter, Addis Fortune and Addis Standard newspapers were selected as a case from the British and Ethiopian print media. LÄS MER