Sökning: "self-destructive behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden self-destructive behavior.

 1. 1. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 2. 2. The Physiological Effects of Long-term Unemployment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maja Andersson; [2019]
  Nyckelord :long-term unemployment; stress; hippocampus; cortisol; glucocorticoids;

  Sammanfattning : The stress system is essential for humans and other organisms to survive. However, when stress is prolonged it can have pathological effects on the brain. To experience long-term unemployment is often stressful, for it has been shown to correlate with depression, low self- esteem, learned helplessness and self-destructive behavior. LÄS MER

 3. 3. "Man ger mer än vad man tar" : En kvalitativ intervjustudie om medberoende i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sanel Demiraca; Anna Ladan; [2018]
  Nyckelord :Co-dependency; Introjective identification; Mental illness; Relative; Self-destructive behaviour; Anhörig; Introjektiv identifikation; Medberoende; Självdestruktivt beteende; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat på att i varje missbrukares liv, finns cirka fem anhöriga som riskerar att utveckla medberoende. Riskfaktorerna associerade med medberoende påverkar därför förekomsten av psykiska ohälsa och ökar risken för att utveckla andra sjukdomar såsom depression, ångest och känslomässiga problem. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med bulimi : - En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elise Odelid; Emilia Seldahl; [2016]
  Nyckelord :Kvinnor; bulimi; erfarenhet; återhämtning; kräkning;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnors upplevelser av att leva med bulimi. Bakgrund: Bulimi karakteriseras av täta episoder av hetsätning följt av bland annat självframkallande kräkningar. Det förekommer en patologisk vikt- och utseendefixering. Bland de drabbade är cirka 90 % kvinnor. LÄS MER

 5. 5. KRÄVS DET EN SNARA RUNT HALSEN FÖR ATT BLI TAGEN PÅ ALLVAR? : Kvinnors upplevelse av vården vid själskadebeteende. En självbiografistudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sandra Axelsson Brakstad; Linda Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Behavioral disorders in adolescents; emotional unstable person-ality; self-destructive behavior; self-harm; and self-harm behav-ior; Beteendestörningar hos ungdomar; emotionell instabil person-lighetsstörning; självdestruktivt beteende; självskadande samt självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor med självskadebeteende skadar sig inte för att de vill ta livet av sig, utan för att lindra den psykiska smärtan och för att få kontroll över ångesten. Det är viktigt att vårdpersonalen ser hela människan och inte bara beteendet, kvinnor med självskadebeteende vill bli sedda och behandlade som alla andra patienter. LÄS MER