Sökning: "self-disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet self-disclosure.

 1. 1. Psykoterapeuters erfarenheter av arbete med relationen i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Almlöf; [2019]
  Nyckelord :therapeutic immediacy; patient - therapist relation; psychodynamic psychotherapy; metakommunikation; patient - terapeutrelation; psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. LÄS MER

 2. 2. Vi får aldrig en andra chans till ett första möte : Att som stödgruppsledare få till allians med ungdomar som har missbruk i familjen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulf Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Working alliance; Adolescents; Support Groups; First meeting; Dropouts; Codependence; Moments of meeting; Allians; Ungdomar; Stödgrupper; Första mötet; Avhopp; Medberoende; Mötesögonblick;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad ungdomar tyckte var viktigt i det första mötet med terapeuten, och vad i detta möte som fick dem att bestämma sig för att återkomma och påbörja en stödgrupp. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju unga vuxna i tjugoårsåldern som alla hade fullföljt en termin på en stödgruppsverksamhet för anhöriga till missbrukare i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 4. 4. Sentenced by the court of Social Media - A qualitative analysis of informal justice-related social media mechanisms within the #MeToo-movement

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Victor Ukmar; [2018]
  Nyckelord :social media; Twitter; informal justice; public shaming; vigilantism; cyber activism; #MeToo; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the #MeToo-movement was influenced by different forms of informal justice on the social media platform Twitter in 2017. Furthermore, online U.S. news media is analyzed in its contributory role during the movement. LÄS MER

 5. 5. Possessing a stigmatized identity: A qualitative study on concealment and self-disclosure among non-heterosexual women in the United States

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emily Catanuso; [2018]
  Nyckelord :concealment; hypervigilance; interpretative phenomenological analysis; self- disclosure; self-regulation; sexual minorities; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study employed an interpretative phenomenological analysis (IPA) approach aimed at exploring the lived experience of non-heterosexual women regarding concealment and self- disclosure of their sexual minority status. Participants were recruited through known LGBT networks in the Washington D.C. area. LÄS MER