Sökning: "self-disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet self-disclosure.

 1. 1. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 2. 2. Sentenced by the court of Social Media - A qualitative analysis of informal justice-related social media mechanisms within the #MeToo-movement

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Victor Ukmar; [2018]
  Nyckelord :social media; Twitter; informal justice; public shaming; vigilantism; cyber activism; #MeToo; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the #MeToo-movement was influenced by different forms of informal justice on the social media platform Twitter in 2017. Furthermore, online U.S. news media is analyzed in its contributory role during the movement. LÄS MER

 3. 3. Possessing a stigmatized identity: A qualitative study on concealment and self-disclosure among non-heterosexual women in the United States

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emily Catanuso; [2018]
  Nyckelord :concealment; hypervigilance; interpretative phenomenological analysis; self- disclosure; self-regulation; sexual minorities; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study employed an interpretative phenomenological analysis (IPA) approach aimed at exploring the lived experience of non-heterosexual women regarding concealment and self- disclosure of their sexual minority status. Participants were recruited through known LGBT networks in the Washington D.C. area. LÄS MER

 4. 4. Att blogga om psykisk ohälsa - ett sätt att hjälpa och bli hjälpt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Dellgran; Siri Persson; [2018]
  Nyckelord :internet; blogg; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; narrativ; hanteringsstrategi; sociala medier; självbild; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska hur personer med psykisk ohälsa beskriver betydelsen av att blogga om personliga erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som lever med psykisk ohälsa och skriver en blogg om det. Materialet analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att personal använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ammie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Experience knowledge; Staff with own experience; Wounded healer; Consumer-provider prosumer; Eating disorders; Personal med egna erfarenheter; Erfarenhetskunskap; Medarbetare med brukarerfarenhet; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Studien handlar om patienters upplevelse av vilka fördelar och nackdelar det finns med att personal använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet. Insamlingen av empirin genomfördes i form av åtta stycken kvalitativa intervjuer där forskaren intervjuade patienter som går i behandling för ätstörningar. LÄS MER