Sökning: "self-efficacy"

Visar resultat 1 - 5 av 731 uppsatser innehållade ordet self-efficacy.

 1. 1. The role of qualification and experience in Greek Parallel Support: Teachers’ personal views A qualitative study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Adamantia Lamprini Lioliou; [2022-01-27]
  Nyckelord :parallel Support; teachers‘ perspective; teachers‘ qualifications; special education; experience;

  Sammanfattning : Aim: This study attempts to identify notable differences in the implementation of Parallel Support (PS), given different levels of qualification and experience of teachers providing it. The wider aim is to explore those teaching attributes that may be most clearly associated with successful PS practices, by collecting and analyzing the perceptions of eight teachers with various types of qualification in special education, who are presently working or have worked in the PS provision. LÄS MER

 2. 2. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 3. 3. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 4. 4. Vägen till framtida karriär : En kvalitativ undersökning om utrikesfödda syriska studentersupplevelser av utmaningar och möjligheter vid högre studier i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Habbo Jero; [2022]
  Nyckelord :Språksvårigheter; utrikesfödda studenter; högre studier; utmaningar; motivation; självtilltro.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka ett antal syriska universitetsstudentersupplevelser av utmaningar och möjligheter under genomförandet av högre studier i Sverige.Den genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex kvinnligauniversitetsstudenter som läser samhällsvetenskapliga program i Sverige. LÄS MER

 5. 5. The impact of social cognitive career factors on Swedish technology field students – a comparative study.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Izabela Cierechowicz; Vera Iliescu; [2022]
  Nyckelord :Social Cognitive Career Theory; Self-efficacy; Interest; Outcome Expectations; Gender;

  Sammanfattning : Technology field industry is lacking a presence of women as in most cases, men have the control on the top management positions. The problem is well-known globally. The gender mixed teams tend to perform better as different ways of thinking allow them to make better business decisions. LÄS MER