Sökning: "self-esteem"

Visar resultat 1 - 5 av 945 uppsatser innehållade ordet self-esteem.

 1. 1. Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Magnusson; Johanna Marcusson; Hanna Hultemark; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Sociala Bevis; Status; Personlighet; Självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande och matematikängslan i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Silfverberg Ahlberg; Harald Dyrting; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; Elementary School; Mathematics; Mathematics anxiety;

  Sammanfattning : Mathematics anxiety is a well-known and well-researched area within mathematical didactics. Similarly, cooperative learning is a widely discussed and researched area. This study aims to bring to light the effects that cooperative learning can have on mathematics anxiety by answering the following two questions. LÄS MER

 4. 4. Colorism in Zanzibar - A Qualitative Field Study on The Effects of Colorism on Women's Identity and Ethnicity Construction

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Feven Tekie; [2020]
  Nyckelord :Colorism; Zanzibar; Tanzania; Identity; Ethnicity; Skin Color Bias; Internalized Racism; Identity Process Theory;

  Sammanfattning : This paper is a by-product of a minor field study conducted in Zanzibar, Tanzania during eight consecutive weeks in early 2019. The purpose of the study was to examine how colorism affects women’s identity and ethnicity construction through the research questions; how do women in Zanzibar experience colorism in their daily lives and; how does colorism affect their self-perception? The data was collected through seven semi-structured interviews with women in Zanzibar and observations. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER