Sökning: "self-esteem"

Visar resultat 1 - 5 av 998 uppsatser innehållade ordet self-esteem.

 1. 1. Vit, vacker, värdefull:en kvalitativ studie av vithetsideal och dess betydelse på Bali, Indonesien.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Hägg; [2020-08-06]
  Nyckelord :Vithet; vithetsideal; normalisering; kapital; colorism;

  Sammanfattning : Using interviews and observations, this qualitative study examines the value of bright and white skin in Bali, Indonesia, and how this correlates to social and economic status. The study uses a postcolonial framework to discuss the topic, but it also shows the need for a more contextual understanding of the phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Varför är det få kvinnor på ordinarie chefsbefattningar i yttre tjänst?: En kvalitativ studie om kvinnliga polisers upplevelser av att söka och verka som chef i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Alexandra Eriksson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Gender structures; Women; Equality; Police; Leadership;

  Sammanfattning : Only 14% of the leadership positions in the outside service are held by women, in the insideservice however that number is 43% (in the Gothenburg area). Why are there are so fewwomen in leadership positions in the outside service but not on the inside service, in theSwedish police force, and in what way does gender structure affect this dilemma? This studyis investigating this question by conducting 15 interviews with women that are currentlyworking in the Swedish police force in the Gothenburg area, to hear their subjectiveexperiences of seeking and working on a leadership position in the outside service. LÄS MER

 3. 3. Soccer for immigrant girls - a means for integration?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ilham Abdalla; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is a study of a project related to soccer for girls at Araby, a segregated district in Växjö. Girls can come there and play soccer under conditions acceptable for all, i. e. doors closed, no spectators and no men are allowed access. LÄS MER

 4. 4. The Self-esteem of Syrians in Sweden as an internal factor during the integration process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Taha Al-Mouayad Haj Ahmad; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Many migrants face difficult times during the integration in the new society, especially during the first stages after their arrival. Among others, they face discrimination, racism, and stigmatization, and they end up resorting to different techniques to cope with their situation, and they even change their identity and go through identity negotiation process with the surrounding new society. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER