Sökning: "self-image"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade ordet self-image.

 1. 1. Mitt studentliv som kvinna. En etnologisk studie om kvinnliga studenters upplevelse av sin studiesituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Aksin Kartal; [2019]
  Nyckelord :Skillfulness; female student; ideal; stress; performance anxiety; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : From a report presented by Public health agency (Folkhälsomyndigheten), it is common amongst female students to experience the study situation as stressful and filled with anxiety. Because of the discussion about female students study situation and the problems it brings is quite old, I experience it to be important for me as a ethnological student and furthermore to contribute with my ethnological experiences from the past. LÄS MER

 2. 2. Being polite : An experimental study of request strategies in Swedish EFL classes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christopher Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Pragmatics; Politeness theory; Face threatening acts; Swedish upper-secondary school; Requests;

  Sammanfattning : In a world which continuously becomes more globalised, the need to adapt one's language depending on context becomes increasingly important. This is acknowledged in the Swedish syllabus for the upper-secondary school, which emphasises communicative competence and the need to adapt to situation and hearer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Khadijo Mohamud Ali; Panit Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Mastectomy; Experience; Body Image; Self Concept; Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelse; Kroppsuppfattning; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär borttagning av delar av eller hela bröstet. Behandlingen kan medföra fysiska, psykiska och psykosociala förändringar i kvinnors liv. LÄS MER

 4. 4. Hvad vil du bruge din indlæggelse til? En antropologisk undersøgelse af et psykiatrisk afsnit med fokus på det modsatrettede i patientinddragelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Klara Saga Hedelykke Fuglsang; [2019]
  Nyckelord :Social Anthropology; Patient Involvement; Expert Relations; Cognitive and Biomedical Paradigm; User Involvement; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines patient involvement in an open psychiatric ward in Denmark. It argues that patient involvement brings forth a contradiction within psychiatric care, where patients gradually learn how to position themselves as cooperative patients. LÄS MER

 5. 5. Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessika Stensgaard; Maria Björnström; [2019]
  Nyckelord :Ageism; Attitude; Elderly; Sexuality; Women; Ageism; Attityd; Kvinnor; Sexualitet; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. LÄS MER