Sökning: "self-image"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet self-image.

 1. 1. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

  Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER

 2. 2. När hem blir till museum - atmosfärer för en patisk estetik. Axel Munthes Villa San Michele & Jacques d'Adelswärd Fersens Villa Lysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Anna Wickström; [2021]
  Nyckelord :Pathic aesthetics; phenomenology; atmospheres; felt-body; Capri; Anacapri; Italy; Axel Munthe; Villa San Michele; Jacques d’Adelswärd Fersen; Villa Lysis; Villa Fersen; architecture; museums; homes; turn-of-the-century homes; writers; The Story of San Michele.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Villa San Michele and Villa Lysis, formerly homes to Swedish doctor Axel Munthe and baron Jacques d’Adelswärd Fersen, now stand as two museums in Capri, Italy. The essay investigates their current state through a phenomenological tour, complying with Tonino Grifferos’s theory of a neo-phenomenological and philosophic “pathic aesthetic”. LÄS MER

 3. 3. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av tidigt stadie av demens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Höögh; Johan Wallin; [2021]
  Nyckelord :Experience; patient perspective; dementia; early stage.; Upplevelser; patientperspektiv; demenssjukdom; tidigt stadie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett globalt växande folkhälsoproblem när populationen blir äldre. Sjukdomen innebär försämring av kognitiva förmågor beroende på vilken del av hjärnan som påverkats. Demenssjukdom har inget botemedel men farmakologisk behandling kan bromsa symtom. LÄS MER

 5. 5. Sociala mediers påverkan på unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Listrup; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Självbild; Sociala medier; ångest; kroppshets;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sociala medier upplevdes påverka unga kvinnors självbild i åldrarna 17-26 år. Tidigare forskning visade att sociala medier gjorde individen självkritisk vilket påverkade självbilden negativt. LÄS MER