Sökning: "self-image"

Visar resultat 16 - 20 av 495 uppsatser innehållade ordet self-image.

 1. 16. Vårdpersonalens attityder till personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Karlsson; Matilda Raudasoja; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; experience; attitudes; stigmatization; self-stigmatization; Psykisk sjukdom; upplevelse; attityder; stigmatisering; självstigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem. Attityder och upplevelse av stigmatisering inom hälso- och sjukvården kan påverka relationen i vårdmötet både positivt och negativt. För personer med psykisk ohälsa kan detta vara av särskilt betydelse. LÄS MER

 2. 17. Känslor hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; Julia Öhrn; [2019]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; psychosocial; emotions; family; Cancer; tonåringar; psykosocialt; känslor; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos. LÄS MER

 3. 18. Deutscher, Ex-DDR-Bürger oder Ossi? : Identifikation und Selbstbild der Ostdeutschen -30 Jahre nach der Wiedervereinigung

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Isabelle Westling; [2019]
  Nyckelord :Eastern Germany; GDR; German Democratic Republic; German unemployment; identity components; identity constructions; identity; reunification of Germany; socialization;

  Sammanfattning : In 1990, Germany once again became a reunited country after the collapse of the socialistic German Democratic Republic [GDR]. Although most of the East Germans were positive about the reunification, the consequences of their transformation into the West German system came as a shock to many. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskors erfarenheter av copingstrategier vid moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Gligoric; Ida Johnson; [2019]
  Nyckelord :copingstrategi; etiskt klimat; moraliskt dilemma; moralisk stress; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först myntades av Andrew Jameton. Hans definition av moralisk stress är när en person vet den korrekta moraliska handlingen i en viss situation, men inte kan agera utefter denna på grund av olika organisatoriska begränsningar. LÄS MER

 5. 20. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER