Sökning: "self-image"

Visar resultat 6 - 10 av 562 uppsatser innehållade ordet self-image.

 1. 6. Skolbibliotekariens självbild : Och hur den påverkar den upplevda positionen i skolverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lina Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotekarie; skolbibliotek; identitet; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status in a school environment. This paper examines the role of the school librarian and how they perceive themselves and how they think other actors in the school environment perceive them. LÄS MER

 2. 7. ”Det här är ju inte jag liksom” : En kvalitativ intervjustudie om hur självbilden hos kvinnor påverkas av att genomgå en cytostatikabehandling mot bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Annie Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Chemotherapy treatment; Hair loss; Self-image; Treatment; Bröstcancer; Cytostatikabehandling; Håravfall; Självbild; Bemötande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research how the self-image of women changes after a chemotherapy treatment for breast cancer. Previous research has been focusing on the implications of hair loss in relation to self-image, in this study more aspects of self-image in relation to a chemotherapy treatment is being researched. LÄS MER

 3. 8. The Other Within Us – A Narrative Analysis of Self- and Other-Identification on Social Media by Actors Involved in the Conflict in Eastern Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Annika Ruge; [2020]
  Nyckelord :Social Media; Media Studies; Social Identity; Social Constructivism; Narratives; Self; Other; Eastern Europe; Nationalism; Qualitative Content Analysis; post-Soviet history; conflict studies; Ukraine; Russia; European Studies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines narratives of Self- and Other-identification in social media content of actors, directly and indirectly involved in the conflict in eastern Ukraine. The aim is to shed light on how social media can be instrumentalised as a means of constructing Self and Other in the context of ongoing conflict. LÄS MER

 4. 9. Den nya kroppen - En litteraturstudie om livet efter bariatrisk kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Olivia Aziegbe Molin; Susanna Lynch; [2020]
  Nyckelord :Bariatrisk kirurgi; Gastric bypass; KASAM; Postoperativt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bariatrisk kirurgi är i stora delar av världen en frekvent använd metod för individer med grav fetma och har goda effekter på fetma-relaterade sjukdomar. Operationen och viktnedgången utgör dock en omställning för kroppen och biverkningar är vanliga. LÄS MER

 5. 10. Research on Chinese Millennial Consumers’ Perception of Co-branded Fashion Collections

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Huashuai Yang; Yusi Zhang; Zijie Zhou; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; Fashion Industry; Chinese Millennial Consumers;

  Sammanfattning : Background: In fashion market, with the emergence of new brands and changing customer preference in style, competition is fierce nowadays. Brand is an intangible asset that fashion brands build and leverage to secure market position and customer loyalty, which leads to a competitive advantage. LÄS MER