Sökning: "self-image"

Visar resultat 6 - 10 av 495 uppsatser innehållade ordet self-image.

 1. 6. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 2. 7. Modern och äldre självbild hos judar i judisk text efter Förintelsen : En studie om hur självbilden hos judar har förändrats

  L2-uppsats,

  Författare :Martin Lönn; [2019]
  Nyckelord :Sjävbild; självidentitet; narrativ; narrativanalys;

  Sammanfattning : Syftet med texten är att undersöka hur den nyare sionistiska självbilden hos judar skiljer sig från den äldre självbilden i judisk litteratur efter Förintelsen för att visa hur självbilden hos judar har förändrats. Frågeställningen som ska utredas är hur den nyare självbilden hos judar i Arendts Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil är annorlunda från den äldre självbilden i Waxmans Writing the Holocaust: Identity, Testimony, Representation. LÄS MER

 3. 8. Att vara kvinna med autismspektrumtillstånd : En kvalitativ litteraturstudie av upplevelsen att leva med AST och dess påverkan på självbilden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Jörlid; Linnéa Lindh; [2019]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; ASD; women; gender; gender-normative demands; self-image; relations; intersectional perspective; Autismspektrumtillstånd; AST; kvinna; kön; könsnormativa krav; självbild; relationer; intersektionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Being a woman and living with autism spectrum disorder (ASD) involves double difficulties. Women need to put up with gender-normative demands on how women should be and women with ASD also face difficulties when trying to live “as others”, despite their symptoms. LÄS MER

 4. 9. Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessika Stensgaard; Maria Björnström; [2019]
  Nyckelord :Ageism; Attitude; Elderly; Sexuality; Women; Ageism; Attityd; Kvinnor; Sexualitet; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. LÄS MER

 5. 10. Kvinnors upplevda lidande i samband med biverkningar från cytostatikabehandling vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lagerfelt; Julia Leijon; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; upplevelse; lidande; cytostatikabehandling och bröstcancer.;

  Sammanfattning : Abstract   Background: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide and the one causing most deaths. One common treatment for breastcancer is chemotheraphy that is provided to cure, ease the course of the disease or reducing the risk of recurrence. LÄS MER