Sökning: "self-injurious behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden self-injurious behavior.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd mot patienter med självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Elfman; Linn Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityder; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Självskadebeteende är ett globalt bekymmer där det beräknas att upp till 17 % av världens befolkning drabbas någon gång under sin livstid. År 2018 beräknas det att mer än 4 gånger så många var inskrivna på svenska sjukhus till följd av att avsiktligt ha utsatt sin egen kropp för skada än personer som blivit utsatta för skada av någon annan. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vården bland personer med självskadebeteende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gülizar Akgün; Sankavi Vasanthakumar; [2020]
  Nyckelord :Self-injurious behavior; Experiences of care; Patient perspective; Självskadebeteende; Upplevelser av vården; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är inte en sjukdom utan ett beteende som innefattar repetitivt självskada. Självskadebeteende är ett växande folkhälsoproblem i vårt samhälle som oftast förekommer bland personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Attityden hos sjuksköterskan i mötet med patienter som har ett självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Denise Nattstjärna; Simone Nattstjärna; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ attitudes; deliberate self-harm; influencing factors; Sjuksköterskans attityd; självskadebeteende; påverkande faktorer;

  Sammanfattning : Background: Deliberate self-harm is when an individual deliberately exposes themselves to an act that directly damage the individual's body. Many of those who intentionally injure themselves do so to deal with anxiety and the behavior is thus used as a kind of distraction from their feelings. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att leva med självskadebeteende : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Experiences; self-injurious behavior; women; Erfarenheter; kvinnor; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är en avsiktlig handling av vävnadsskada genom att rispa, skära eller bränna huden utan avsikt till suicid. I Sverige under 2016 vårdades cirka 6900 personer på sjukhus till följd av avsiktlig destruktiv handling, varav 62 % var kvinnor. LÄS MER