Sökning: "self-perception"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet self-perception.

 1. 1. Identitet och tillhörighet för arabisktalande andra generationens invandrare - En studie om hur arabisktalande andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet och identitet i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Haya Zagmot; [2020]
  Nyckelord :identitet; tillhörighet; andra generationens invandrare; kategorisering; fördomar; stereotyper;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to find out and illustrate how Arabic-speaking secondgeneration immigrants define themselves and experience their identity and sense of belonging in Swedish society. I further intend to highlight how the social environment and society influence their perception of their identity and belonging. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av livet efter en stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Khatema Gulam Nabi; Nathalie Ekholm; [2020]
  Nyckelord :Stroke; Experiences; Changes in life; Nurse; Callista Roy; Stroke; Upplevelser; Förändringar i livet; Sjuksköterska; Callista Roy;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 30 000 personer varje år. En stroke kommer oftast plötsligt och kan leda till olika fysiska, psykiska, emotionella, sociala och kognitiva komplikationer. LÄS MER

 4. 4. The self-perception of the EU executive

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erwin von Baumgarten; [2020]
  Nyckelord :The European Commission; Technocratic; Politicized; Qualitive idea-analysis; Institutional self-perception.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to describe the self-perception of the European Commission in terms of ideas portrayed in text of Political Guidelines formulated by three different Presidencies. The thesis analyses the Political Guidelines as formulated by three different European Commission Presidents; José Manuel Barrosso, Jean-Claude Juncker and Ursula von der Leyen. LÄS MER

 5. 5. Individers upplevelser av livssituationen efter en traumatisk hjärnskada : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dimander; Klara Hellgren; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; adults; life change events; experience; sense of coherence; qualitative systematic literature study; traumatisk hjärnskada; vuxna; livsavgörande händelser; upplevelser; känsla av sammanhang; kvalitativ systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Traumatisk hjärnskada är en av det ledande orsakerna till mortalitet och morbiditet globalt. Traumatisk hjärnskada graderas som mild, måttlig eller svår skada. Prognosen kan variera beroende på allvarlighetsgraden, långvarig medvetslöshet samt storleken på primär och sekundär skada. LÄS MER