Sökning: "self-presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet self-presentation.

 1. 1. «Man ska alltid vara perfekt på att dansa, man ska alltid vara smalast och vältränad och man ska alltid se snyggast ut» : En kvalitativ och kvantitativ studie om danslärares upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Vendela Frejd Östman; Melissa Engström; [2020]
  Nyckelord :Perfektionistisk self-presentation; perfectionist; Dans; Perfektionistisk självpresentation; perfektionist; perfektionistisk;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka danslärares självskattade upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress inom danstävlingsverksamheten i Sverige. Tre frågeställningar besvarades i studien: 1) Finns det ett samband mellan perfektionistisk självpresentation och stress och ålder hos danslärare? 2) Finns det skillnader i skattning av perfektionistisk självpresentation mellan män och kvinnor? 3) Hur upplever danslärare perfektionistisk självpresentation och stress? Metod: Studien genomfördes både med en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Bubblan som sprack - Isabella Löwengrips kriskommunikation genom bloggen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Sandberg Fransson; Petra Olgarsson; [2020]
  Nyckelord :Isabella Löwengrip; Image Repair Theory; Self-Presentation Theory; rhetoric textual analysis; crisis communication;

  Sammanfattning : The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the framework of this study. LÄS MER

 3. 3. How do you succeed on Tinder? An exploratory study about young women’s self-presentation and strategies online

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alice Jörgensen Pesch; Cilla Palmroos; [2020]
  Nyckelord :Self-presentation online; Tinder; online dating; true self;

  Sammanfattning : Background: As the expanding digital tools of communications provide new ways for people to interact online, new ways of initiating relationships have emerged from this technological development. From traditional online dating sites to today’s proximity dating applications that enable users to easily interact with other users nearby with the help of geolocation technology. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt genus i podcasts och på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av hur självrepresentation konstruerats i förhållande till stereotyper av tre kvinnor med högt följarantal i podcasts och på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sara Persson; Sara Wård; [2020]
  Nyckelord :Self presentation; stereotypes; gender; Instagram; Podcast; Självrepresentation; stereotyper; genus; Instagram; podcast;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether women's self presentation on Instagram and in podcasts were consistent with stereotypical characteristics of the female gender, and whether their self presentation would differ as a result of the different media conditions. A qualitative content analysis was performed on transcriptions of podcast-episodes and instagramposts in order to examine how three women, with high numbers of followers on Instagram, constructed their self presentation in relation to female stereotypes. LÄS MER

 5. 5. Klä dig som en man : Mäns uppfattningar om kläder och klädkonsumtion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josephine Birath; [2020]
  Nyckelord :Clothing consumption; Masculinity; Gender; Identity; Social impact; Klädkonsumtion; Maskulinitet; Genus; Identitet; Social påverkan;

  Sammanfattning : In the society of consumers, consumption has developed into a basic social need where the purchase of clothing has become a proof of identity, gender and social status. For men, the interest in clothing consumption and appearance has become more accepted in recent decades. LÄS MER