Sökning: "selma blazevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden selma blazevic.

  1. 1. Follow the money- en granskning av den budgeterade jämställdheten

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ida Holmqvist Fjelkman; Lejla Pivalic; Selma Blazevic; [2020]
    Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsintegrering; jämställdhetsbudgetering; könsmaktsordning; makt; struktur; utgiftsområde; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen berör två fall av jämställdhetsbudgetering med två budgetpropositioner som utgångspunkt, 2017 respektive 2020. Budgetpropositionerna används som underlag och är studiens huvudmaterial i granskningen av jämställdheten utifrån jämställdhetsbudgetering. LÄS MER