Sökning: "selvete"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet selvete.

  1. 1. "Välkommen hem igen" - en undersökning av kvinnors identitetsförändring i det svenska samhället

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/IMER

    Författare :Sara Ferhan; Selvete Murtezi; [2007]
    Nyckelord :första generations invandrare; integration; identitet; kulturell identitet; dubbla identiteter; fördomar; tillhörighet; utanförskap; first-generation immigrants; integration; identity; cultural identity; dual identities; prejudices; inclusion; exclusion;

    Sammanfattning : I vår undersökning ville vi belysa unga förtagenerations-invandrarkvinnors identitets förändring. Dessa unga kvinnor lever under inflytande av två kulturer där deras identitetstillhörighet till sitt ursprung oftast bestäms av ett essentialistiskt synsätt, vilket innebär att den definieras av ett gemensamt ursprung och en speciell kulturtillhörighet. LÄS MER