Sökning: "semantic differential"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden semantic differential.

 1. 1. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 2. 2. UX-metoder som kompletterar användbarhetstest genom att mäta tillfredsställelse : En fallstudie för att validera identifierade metoder

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felicia Baaz; Jennie Åkesson; [2019]
  Nyckelord :UX; user experience; usability; product development; UX; användarupplevelse; användbarhet; produktutveckling;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with the company RISE and the group UX Insights, who works with methods to test a product’s usability and ergonomics. The purpose of the study was to find complementary UX methods for usability tests, and to test the methods for verifying whether the selected methods really generate complementary information, as it was requested by the UX Insights group. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Audit Education on the Audit Expectation Gap : Evidence from Civilekonom Students in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lazarus Elad Fotoh; [2017]
  Nyckelord :Audit Education and Function; Users knowledge; Audit Expectation Gap; International Standards on Auditing; Swedish Company Act; Sweden.;

  Sammanfattning : There is considerable evidence of the existence of audit expectation gap between auditors and the public in Sweden. However, conflicting views exist regarding the role of audit education in narrowing this gap. LÄS MER

 4. 4. Målfokuserad webbdesign

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jonas Edström; Sol Friedner; [2016]
  Nyckelord :Målfokuserad webbdesign; Webbdesign; Design;

  Sammanfattning : HTH är ett danskt bolag som främst säljer exklusiva och kvalitativa kök. HTH har tre mätbara mål för sin webbplats, att besökarna når avdelningarna för e-shop, för boka möte samt använder den digitala designtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Kansei Engineering for small business : Shedding new light on product design

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ida Nordlöf; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim for this thesis was to apply Kansei Engineering to a small business and to design desktop light for office environment. Kansei Engineering is a method developed to turn the user's feelings and experiences into concrete product parameters. A method called Kansei Engineering Type I was applied to the desktop light. LÄS MER