Sökning: "semantiskt innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden semantiskt innehåll.

 1. 1. Funktioner, semantiskt innehåll och genrespecifika drag i boktitlar översatta från engelska till svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska originaltitlar; svenska översatta titlar; titelöversättning; titelfunktioner; semantiskt innehåll; genrer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan fonetiska aspekter och bedömningar av känslor i barnriktat tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Denise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Acoustic parameters; affects; gender differences; infant directed speech; semantic content; Akustiska parametrar; barnriktat tal; känslolägen; könsskillnader; semantiskt innehåll;

  Sammanfattning : Barnriktat tal (BRT) är ett speciellt sätt för vuxna att tala till barn som bland annat kännetecknas av att vissa känslolägen och intentioner ofta uttrycks starkare än i vuxenriktat tal (VRT). Denna studie undersökte subjektivt bedömda känslolägen och intentioner i BRT och hur de korrelerar med fonetiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. FONESTEM TYPISKA FÖR GÖTEBORGSKAN, FINNS DE? En vidarestudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Eva Thorselius; [2017-06-12]
  Nyckelord :ljudsymbolism; fonestem; göteborska; språkliga attityder; dialektutjämning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en vidarestudie av ett tidigare arbete som behandlar den ljudsymboliskaföreteelsen fonestem, det vill säga ett kluster av främst konsonanter som ger det ett visst semantisktinnehåll, i den göteborgska dialekten. Den föregående studien visade att det framförallt varpejorativa fonestem som visades förekomma i stor utsträckning i göteborgskan och i synnerhetkonsonantklustret br- pejorativt. LÄS MER

 5. 5. Visuellt jämföra filmtrailers med hjälp av matlab

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Alexander Hörnqvist Granskog; Adam Nyberg; [2015]
  Nyckelord :matlab filmtrailers film visuell jämförelse; Matlab film trailers visual comparison;

  Sammanfattning : The primary intention of this paper was to visually compare film trailers without considering semantic information, through use of a self-developed Matlab program, resembling that of human perception. Circa 150 people participated in an online survey where they were shown two film trailers and asked to rate their visual similarities. LÄS MER