Sökning: "sematik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sematik.

  1. 1. Antitesens syntax och sematik i Senecas Ad Lucilium epistulae morales

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

    Författare :Tommy Resmark; [2007]
    Nyckelord :Seneca; latin; Ad Lucilium epistulae morales; antites; syntax; semantik; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : .... LÄS MER