Sökning: "semi – natural pastures"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden semi – natural pastures.

 1. 1. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 3. 3. The natural pest control potential of different landscapes : mapping the ecosystem service in three regions of Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Charlotte Peitz; [2021]
  Nyckelord :natural pest control; natural enemies; landscapes; agricultural diversification; pesticide reduction; mapping; ecosystem service; ecological intensification; agroecology;

  Sammanfattning : Natural pest control describes the process of natural enemies suppressing pests and thus reducing crop damage and stabilizing yields. How well these beneficial arthropod predators and parasitoids can thrive in a landscape is influenced by the land-use types in the vicinity, such as forest patches, pastures, or agricultural fields, and their ability to provide resources. LÄS MER

 4. 4. The potentials of agroforestry systems in Denmark and southern Sweden : a comparative study on farmers’ perceptions and agroforestry-related policies

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carolina Yang; [2020]
  Nyckelord :temperate agroforestry; agriculture; forestry; agroecology; farmers’ attitude; Common Agricultural Policy; policy; financial support; Sweden; Denmark;

  Sammanfattning : In the face of climate change, the urgent need for sustainable food systems has brought agroforestry under the spotlight in the Global North, for its provision of ecosystem services. Despite being less known in the Danish and Swedish context, the traditional practice of managing livestock in the semi-natural pastures, similar to the cut-and-carry systems in the tropics, is undeniably a form of agroforestry system. LÄS MER

 5. 5. Comparative movement behaviour and habitat selection of semi-domestic herbivore : central-place grazing versus free-range grazing in Reindeer (Rangifer t. tarandus)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Muhammad Fawad Sharif; [2020]
  Nyckelord :supplementary feeding; habitat selection; lichen-rich forests; home range size; Rangifer tarandus tarandus; reindeer husbandry management; Sámi; recursive movements; utility distribution; clear cuts; brownian bridge movement model;

  Sammanfattning : Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) husbandry mainly relies on natural pastures to ensure a sustainable animal production. In Sweden, coniferous forest areas are most commonly utilized as grazing grounds during winter. Additionally, supplementary feeding is sometimes provided for free-ranging animals to ensure their survival. LÄS MER