Sökning: "semiologisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden semiologisk analys.

 1. 1. Välkommen till Första klass : en narrativanalytisk studie av Bräcke kommuns marknadsföringskampanj "Första klass"

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Magnusson; [2016]
  Nyckelord :kommunal marknadsföring; Bräcke kommun; narrativanalys; semiologisk analys; semiologisk bildanalys; identitet;

  Sammanfattning : Urbaniseringen är en fortsatt trend som följt med in i tjänstesamhällets samtid. Som en följd av urbaniseringen har många kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner avsides från urbana centra, drabbats av ett sjunkande invånartal och de konsekvenser detta för med sig. LÄS MER

 2. 2. Televisionens starkaste män och kvinnor : En kvalitativ studie om hur genus framställs i TV-programmet Gladiatorerna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christine Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; TV; genus; femininitet och maskulinitet; subversiv performativitet; Goffman; stereotyp; populärkultur; Gladiatorerna;

  Sammanfattning : Stereotypa mediaframställningar av genus möts vi av varje dag och det är just populärkultur som sägs vara den största producenten av dessa. Detta kräver att vi som mottagare reflekterar över och skapar vår egen bild av genus. LÄS MER

 3. 3. Svenska humorinstrument i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Lind; [2015]
  Nyckelord :Humor; Myter; kulturella föreställningar; Tecken; Marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Svenska humorinstrument i marknadsföring – en analys ur ett semiotisk-och mytperspektiv. Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP Författare: Andreas Lind Handledare: Jon Bertilsson Fem nyckelord: Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation Syfte: Syftet med studien kommer att vara att utveckla förståelse för etablerade samhällskulturella föreställningar som gör sig uttryckt i myter, och hur de framställs i marknadsföringskommunikation för att generera ett humoristiskt element. LÄS MER

 4. 4. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 5. 5. Scener ur ett narrativ: en semiologisk analys av högerpopulistisk narration av nation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Eklund; [2014]
  Nyckelord :nation; myt; narrativ; högerpopulism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Runt om i Europa växer högerpopulistiska partier stadigt. Inom vetenskapen behandlas detta fenomen flitigt. LÄS MER