Sökning: "semiologisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden semiologisk analys.

 1. 1. Välkommen till Första klass : en narrativanalytisk studie av Bräcke kommuns marknadsföringskampanj "Första klass"

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Magnusson; [2016]
  Nyckelord :kommunal marknadsföring; Bräcke kommun; narrativanalys; semiologisk analys; semiologisk bildanalys; identitet;

  Sammanfattning : Urbaniseringen är en fortsatt trend som följt med in i tjänstesamhällets samtid. Som en följd av urbaniseringen har många kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner avsides från urbana centra, drabbats av ett sjunkande invånartal och de konsekvenser detta för med sig. LÄS MER

 2. 2. Svenska humorinstrument i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Lind; [2015]
  Nyckelord :Humor; Myter; kulturella föreställningar; Tecken; Marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Svenska humorinstrument i marknadsföring – en analys ur ett semiotisk-och mytperspektiv. Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP Författare: Andreas Lind Handledare: Jon Bertilsson Fem nyckelord: Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation Syfte: Syftet med studien kommer att vara att utveckla förståelse för etablerade samhällskulturella föreställningar som gör sig uttryckt i myter, och hur de framställs i marknadsföringskommunikation för att generera ett humoristiskt element. LÄS MER

 3. 3. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Scener ur ett narrativ: en semiologisk analys av högerpopulistisk narration av nation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Eklund; [2014]
  Nyckelord :nation; myt; narrativ; högerpopulism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Runt om i Europa växer högerpopulistiska partier stadigt. Inom vetenskapen behandlas detta fenomen flitigt. LÄS MER

 5. 5. Bilder av islam- En analys av bilder av islam i läromedel för grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johana Hill; [2012]
  Nyckelord :Bildanalys; läromedel; semiologisk analys; Islam;

  Sammanfattning : Syfte med undersökningen är att studera hur vissa läromedelsförfattare använder bilder i kapitlen om islam i läromedel för grundskolans tidigare år. Jag genomför en analys av första bilden i kapitlet och en kartläggning av resterande bilder i tre utvalda läroböcker. LÄS MER