Sökning: "semiotic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 698 uppsatser innehållade orden semiotic analysis.

 1. 1. Den säljande kvinnokroppen : En semiotisk visuell analys av Fanny Lyckmans och Amanda Ekströms representation av kvinnokroppen utifrån ett postfeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elna Andersson; [2022]
  Nyckelord :representation; postfeminism; male gaze; female gaze; postfeminism; sexualisering av kulturen; pornografiskt bildspråk; kommodifierad feminism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker problemområdet sexualiseringen av kvinnokroppen på sociala medier, eftersom det är en stor källa till visuella intryck idag. Syftet är att undersöka hur influencers, mer specifikt Fanny Lyckman och Amanda Ekström representerar kvinnokroppen i sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv, och där frågeställning lyder: Hur representerar Lyckman och Ekström kvinnokroppen i sina sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv i relation till sexualiseringen av kulturen? Studien genomförs med en kvalitativ semiotisk visuell analys där materialet undersöks enskilt samt kompareras. LÄS MER

 2. 2. Svartskallar - alltid stämplade för något : En semiotisk innehållsanalys av Stors musikvideo "Svartskallar"

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natasa Cigarcic; [2022]
  Nyckelord :Hip Hop; Semiotic analysis; Music Video; Racial prejudice; Social Class.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out through semiotic analysis and rhetorical tools how the music video “Svartskallar” performed by Swedish artist Stor is being mediated and perceived. The word svartskallar is a Swedish slur and derogatory term used towards immigrants and people of other descent than Scandinavian/Arian. LÄS MER

 3. 3. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 4. 4. Memes i marknadsföring : En visuell semiotisk analys av Comviqs reklamfilm ’Orkestern’

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jan Paulusson; [2022]
  Nyckelord :Memes; Memetik; Memekultur; Internetkultur; Parafras; Adaption; Marknadsföring; Varumärken; Reklamfilm;

  Sammanfattning : This thesis examines how the Swedish telecom company Comviq utilizes the meme formatknown as Trumpet Boy in their commercial Orkestern from 2018. The study makes use of aqualitative comparative semiotic analysis to decode signs present in both the referencematerial and the video advertisment. LÄS MER

 5. 5. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER