Sökning: "semiotic image analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden semiotic image analysis.

 1. 1. The Greta effect - En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Johansson; Åsa Alvetjärn; [2020-02-13]
  Nyckelord :Greta Thunberg; bildanalys; genus; medielogik; semiotik;

  Sammanfattning : Aim of thesis: How is Greta Thunberg portrayed from a gender perspective from an unknown individual until today were she have iconic status – comparison between tabloid and daily press is made from an semiotic picture analysis.Theoretical framework: With the theory of gender we can gain a deeper understanding of whether the images appear positive or negative for the woman’s role in the media. LÄS MER

 2. 2. "14.53 Sverige under attack" : En studie om morgon- och kvällspressens förstasidesbilder vid terrorattentatet i Stockholm 2017. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Bäck; Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; terrordåd; Drottninggatan; Stockholm; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to analyse and examine which images the morning newspaper Dagens Nyheter and the tabloid paper Aftonbladet choosed to use on their front pages when reporting about the terrorist attack in Stockholm 2017. We also wanted to examine if there were any differences or similarities between morning newspapers and tabloids images on their front pages. LÄS MER

 3. 3. Bilden av staden : Stockholm som motiv i historiska och samtida avbildningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Niclas Bergström; [2020]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Stockholmsmotiv; Stockholm; Vykort; Målningar; Avbildningar; Propaganda; Massproducerade bilder;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Stockholm has been portrayed in paintings and postcards during the last 500 years. In this essay my research material is collected mostly from literature about the subject matter. LÄS MER

 4. 4. "Nu finns det ett snus för oss, istället för grabbsnuset" : En kvalitativ studie om företaget LYFTs marknadsföring av vitt tobaksfritt snus och kvinnors ökade konsumtion av snus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ebba Michaelsdotter; Signe Cullhed; Elsa Bergh Brorsson; [2020]
  Nyckelord :Snus; white tobacco-free snus; gender; stereotypes; marketing; LYFT.;

  Sammanfattning : This study examines LYFT, a relatively new Swedish snus company. The object of the study is to explore LYFT’s marketing strategies on their Instagram and website. LÄS MER

 5. 5. En gränd bort från Champs-Élysées. En jämförelse mellan en burlesqueklubb och en strippklubb i centrala Paris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tirageh Bagheri; Matilda Olsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Burlesque; stripp; Paris; diskurs; makt; fasader;

  Sammanfattning : This essay compares the strip-club Whisper Club and the burlesque-club Crazy Horse located in Paris near the eminent street Champs-Élysées thus understanding the similarities and differences between the two phenomenon - strip and burlesque. Our aim with this research is to comprehend the cultural definition that is portrayed through the clubs based on the geographical orientation, the facade of the clubs and the reviews made by the visitors regarding the two clubs. LÄS MER