Sökning: "semiotik konst"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden semiotik konst.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. ”Slå han på käften!” : En kvalitativ semiotisk bildanalys av kampsportslogotyper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Felipe Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kampsport Logotyp Genus Maskulinitet Representation;

  Sammanfattning : Kampsport är en aktivitet som har blivit oerhört populär det senaste decenniet, inte minst i Sverige.Genus, maskulinitet och dess uppbyggnad är en företeelse som påverkar oss konstant beroende påsociala och kulturella förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Gorillaz Värld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Love Åkerström; [2021]
  Nyckelord :Gorillaz worldbuilding deltagarkultur semiotik;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag valt att göra en djupdykning in i bandet Gorillaz fiktiva värld. Syftet är att undersöka hur den är uppbyggd samt hur fans kan interagera med den. Jenkins teorier om Worldbuilding och transmedialt berättande har fått ligga som grund för att se hur detta kunnat appliceras på Gorillaz. LÄS MER

 4. 4. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER

 5. 5. Participatory design of a 3D-printed furniture concept for learning spaces : A study of large-scale additive manufacturing opportunities and limitations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Herman Lundgren; [2021]
  Nyckelord :large-scale additive manufacturing; furniture development; semiotics; sustainability; co-design; learning environments; design thinking; storskalig additiv tillverkning; möbelformgivning; semiotik; hållbarhet; co-design; läromiljö; design thinking;

  Sammanfattning : Today, learning spaces are stuck in the industrial age with rows of desks and chairs. Differentiated teaching and personalised learning are not effective in traditional learning spaces and should focus on creating future classrooms (Kariippanon, 2017). LÄS MER