Sökning: "semiotik konstverk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden semiotik konstverk.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågor som formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER

 3. 3. Det surrealistiska bilduttryckets diskurs i konstvetenskaplig kurslitteratur : En historiografisk studie av stilmässig generalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Rasmus Renkse; [2020]
  Nyckelord :historiografi; diskursteori; semiotik; kurslitteratur; surrealism; kay sage; nicola verlato; hieronymus bosch; diskursanalys; stil; bildanalys;

  Sammanfattning : The discourse of pictorial surrealistic expressions in art historic course literature – a historiographic study about generalization of style. Through a historiographic perspective and discourse analysis the aim of this study is to uncover the ways art historic course literature make its stylistic categorization. LÄS MER

 4. 4. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 5. 5. Sigrid Hjertén och Siri Derkert - två modernistiska pionjärer : En komparativ studie ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Carola Sandgrim; [2015]
  Nyckelord :Sigrid Hjertén; Siri Derkert; semiotik; genusperspektiv; modernism; kubism;

  Sammanfattning : This essay is a comparative study and a semiotic analysis of a selection of artworks from the artists Sigrid Hjertén and Siri Derkert.The purpose of this paper is to study the artworks from a gender perspective. LÄS MER