Sökning: "semiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 758 uppsatser innehållade ordet semiotik.

 1. 1. VI LJUGER INTE HELT, MEN VI TALAR INTE OM HELA SANNINGEN - En kvalitativ innehållsanalys av svensk greenwashing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Bäckman; Ella Åberg; [2023-09-20]
  Nyckelord :Greenwashing; Grön marknadsföring; Reklam; Multimodal analys; Semiotik; Retorikanalys;

  Sammanfattning : In the society of today environmental issues have a major impact on the agenda, which calls for the fact that organisations need to start prioritizing communication that strengthen their environmental profile. Since the demand for environmental friendly products and services increases the organisations need to work harder to market green products and services. LÄS MER

 2. 2. Funktionsbegreppet och dess representation i gymnasieskolan: en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Carl Odlander; [2023]
  Nyckelord :gymnasieskola; funktioner; läromedelsanalys; matematik; representationsformer; semiotik.;

  Sammanfattning : Då man arbetar med matematiska funktioner i gymnasieskolan är dess olika representationsformer viktiga. Delvis då detta är en del av kursinnehållet, men också då detta är effektivt för inlärning. Vidare så vilar matematikundervisningen i stor grad på dess läromedel. LÄS MER

 3. 3. “Hormonerna verkar få en andra andning” : En multimodal kritisk diskursanalys av hur äldres sexualitet representeras i Hotell Romantik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ellen Harrison; Julia Schütz; [2023]
  Nyckelord :ålderism; sexualitet; MCDA; semiotik; stereotyper; reality-tv; kärleksreality; dejtingprogram;

  Sammanfattning : Hotell Romantik is a new reality dating show in Sweden where people aged 65 or above seek love. The TV program has gained a lot of media attention and raised voices about the way in which the elderly are represented in light of their sexuality. LÄS MER

 4. 4. Bilderböcker och elevers läsförståelse : En litteraturöversikt om bilderbokens påverkan på läsförståelsen hos lågstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Bernström; Moa Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Bilderbok; Läsförståelse; Strategier; Lågstadiet; F-3; Semiotik;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten redogör för forskning kopplat till läsförståelseutvecklingen utifrån läsning av bilderböcker hos elever i lågstadiet. Syftet är att lyfta olika strategier som elever använder sig av när de tillgodogör sig innehållet i bilderböcker. LÄS MER

 5. 5. Multimodal retorik på Instagram : En kvalitativ och kvantitativ studie av svenska Instagram-inlägg med stort engagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ellen Jonsson; Hanna Funke Jansson; [2023]
  Nyckelord :retorik; Instagram-inlägg; sociala medier; Instagram; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om retorik på sociala medier. Utifrån vår sökning efter tidigare forskning kunde vi konstatera att det fanns en kunskapslucka inom detta område. Det förekom dock studier där retorik används i samband med influencers och påverkan på köpbeteenden. LÄS MER