Sökning: "semiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet semiotik.

 1. 1. Gestaltning av aktivism på Instagram. : En semiotisk kvalitativ innehållsanalys av @metoosweden och @blacklivesmattersweden:s Instagram - konton och deras tillvägagångssätt för att skapa engagemang och interaktion genom visuella gestaltningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dona Bahtiri; Albin Lagerberg; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Metoo; aktivism; Instagram; semiotik; identifikation; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ semiotisk innehållsanalys som behandlar ämnet organisationskommunikation och aktivism på Instagram. De två rörelser som har legat till grund för studien är Metoo och Black Lives Matter. LÄS MER

 2. 2. Spectators’ Experience of Watching Dance without Music: A cognitive semiotic exploration of kinesthetic empathy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitiv semiotik; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Khatia Chikhladze; [2021]
  Nyckelord :empathy; kinesthetic empathy; qualitative kinetic dynamics; qualities of movement; vitality affects; emotional arousal; respiration; skin conductance; consciousness; phenomenology; intentionality; classical ballet; contemporary dance.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Empathy is our ability to experience and understand the mental states of others. In movement perception, and in particular in dance spectatorship, it has been argued that we experience observed movements through our own bodies: kinesthetic empathy. LÄS MER

 3. 3. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 4. 4. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 5. 5. (O)filtrerat : En semiotisk analys av trenden Instagram vs. reality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Rosén; Josefine Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; Postfeminism; Instagram; Semiotik; Sociala medier;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to examine the Instagram vs. reality trend and its meaning. The study aims to contribute to an understanding of whether the trend can be viewed from a postfeminist perspective, as well as if body ideals are reproduced or if the trend works as an opposition against the societal body standards. LÄS MER