Sökning: "semiotisk analys konst"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden semiotisk analys konst.

 1. 1. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? : En semiotisk och narrativ analys över porträtteringen av kvinnliga antagonister och protagonister i Disney

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Moa Norman; [2021]
  Nyckelord :Disney; female representation; antagonist and protagonist; portrayal; semiotic analysis; narrative analysis; gender; Disney; kvinnlig representation; antagonist och protagonist; porträttering; semiotisk analys; narrativ analys; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsen har gjort i syfte att undersöka porträtteringen av kvinnliga antagonister samt protagonister i två Disneyfilmer för att se om porträtteringen skiljer sig filmerna emellan. De filmer som varit aktuella för undersökningen har varit Snövit och de sju dvärgarna (1937) samt Trassel (2010). LÄS MER

 2. 2. Fenduq : En semiotisk analys av en tillfällig utställning från 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :saranda azemi; [2021]
  Nyckelord :Fenduq; Fenduq;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den tillfälliga utställningen Fenduq på Vandalorum. Syftet med studien är att genom intervjuer samt semiotik, analysera hur muséet arbetat med den tillfälliga utställningen, vilket narrativ som förmedlas och hur. LÄS MER

 3. 3. Barbie och Representation av Kvinnor : En narrativ och semiotisk visuell analys av femininitet i Barbiefilm.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Eckernäs; [2021]
  Nyckelord :Gender; Barbie; Mattel; representation; femininem gender roles; stereotypes; hyperfemininity; Barbie Princess Adventure; gender difference; postfeminism; feminism; animated movie; Genus; Barbie; Mattel; representation; femininitet; könsroller; stereotyper; hyperfemininitet; Barbie Princess Adventure; genusskillnader; postfeminism; feminism; animerad film;

  Sammanfattning : Denna undersökning granskar hur representationen av de kvinnliga karaktärerna sker i Barbiefilmen Barbie Princess Adventure (2020). Granskningen genomfördes genom två separata analyser, en narrativ analys av filmen och en semiotisk visuell analys av de kvinnliga karaktärerna. LÄS MER

 4. 4. Depression, djävulen och förvandling : En semiotisk analys av djävulen som visuell metafor för depression i den animerade kortfilmen How Have You Been?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Milena Legowska; [2021]
  Nyckelord :Visual metaphor; devil; monster; depression; mental health; semiotic analysis; symbolism; transformation; Visuell metafor; djävulsgestalt; monster; depression; psykisk hälsa; semiotisk analys; symbolism; förvandling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur djävulsgestalten används som visuell metafor för depression i den animerade kortfilmen How Have You Been? (2020) skapad av Polly Nor och Adam Baker. Detta med målet att skapa bredare förståelse för hur visuella metaforer kan användas inom visuell kommunikation för att gestalta känslor. LÄS MER

 5. 5. Den säljande kvinnan – objekt eller subjekt? : Postfeminismens individualism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Kappelin; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; postfeminism; The Male Gaze; commodified feminism; pornography; semipornography; semiotics; CAIA Cosmetics; Visuell kommunikation; postfeminism; den manliga blicken; kommodifierad feminism; pornografi; semipornografi; semiotik; CAIA Cosmetics;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande alster var att undersöka huruvida utvecklingen av hur kvinnor exponeras i kommersiella sammanhang går hand i hand med postfeminism eller inte, och om det i sådana fall bidrar till att det fortfarande skapas kommersiellt innehåll utifrån den manliga blicken. Materialet som låg till grund för detta arbete var en av flera bilder från Bianca Ingrossos företag, CAIA Cosmetics, läppstifts reklamkampanj från år 2019. LÄS MER