Sökning: "semiotisk analys tv-serie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden semiotisk analys tv-serie.

 1. 1. En semiotisk analys av implicita innebörder i HBO:s tv-serie True Detective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Languages and Literatures; Cultural Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Möten mellan levande och döda : En semiotisk analys av tv-serien True Blood

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Caroline Hansen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna uppsats är att undersöka hur genus representeras i HBO`s tv-serieTrue Blood och hur denna porträttering står i kontrast till normer i samhället. Viss fokus ligger även på relationen mellan genus och etnicitet. LÄS MER