Sökning: "semiotisk analys tv"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden semiotisk analys tv.

 1. 1. "Hon är också en riktig hard worker" : En semiotisk analys av realityserien Svenska powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emmy Mannelqvist; [2022]
  Nyckelord :Reality-tv; women; popular culture; stereotypes; gender; gender norms; the male gaze; semiotic;

  Sammanfattning : This essay has studied how successful women are portrayed in the reality show Swedish power women. The purpose was to examine if stereotypes and gender norms are reproduced or challenged. Theoretical perspectives such as gender, gender norms, stereotypes and the male gaze were used to investigate the portrayal of successful women. LÄS MER

 2. 2. Färgstark monark, en normbrytande avspark? : En semiotisk analys av Young Royals

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fanny Jones; Frida Ekholm; [2022]
  Nyckelord :Stereotyper; stigma; identitet; populärkultur; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : The audience interpret popular cultural messages individually depending on their cultural background. Popular culture can reveal hidden ideological messages important for understanding how popular culture can maintain ideals and stereotypical norms. LÄS MER

 3. 3. I resterna av Chernobyl : En kvalitativ studie av serien Chernobyl och dess gestaltning av Sovjet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josefin Curman; Ella Thelenius; [2021]
  Nyckelord :Chernobyl; Tjernobyl; HBO; gestaltning; Sovjet; semiotisk analys; gestaltningsteorin; Entman;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study on the tv series Chernobyl and examines how Soviet is portrayed through the character of Boris Shcherbina and the environment in which the series takes place. For many, the series is a first acquaintance with the nuclear accident and Soviet in the 80’s. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta etnicitet : En semiotisk analys av miljöerna och karaktärerna i serien Tunna blå linjen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Nakhoul Elie; [2021]
  Nyckelord :Semiotic analysis; racism theory; representation; ethnicity; Thin blue line; Swedishness; Semiotisk analys; rasifieringsteorin; representation; etnicitet; Tunna blå linjen; Svenskhet;

  Sammanfattning : This essay aims to create a deeper understanding of how the meaning-making of the series Thin Blue Line contributes to the debate of culture, cultural representation and exclusion in contemporary Sweden. Through a popular cultural perspective based on the theory of representation and a survey through the method semiotic analysis answer the following two questions: How is Swedishness represented in the TV series? How does racialized swedes appear in the TV series? The material analyzed is limited to four environments, from four scenes from the series. LÄS MER

 5. 5. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER