Sökning: "semiotisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden semiotisk analys.

 1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 3. 3. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 4. 4. Victoria's Secret vs Savage x Fenty – Hur märkeskultur uttrycks genom semiotiska tecken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lena Quach; [2020]
  Nyckelord :representation; genus; klass; märkeskultur; Victoria s Secret; Savage x Fenty; femvertising; CSR; marknadsföring; Instagram; Semiotik; visual pleasure; male gaze;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag på utdrag av Victoria’s Secrets och Savage x Fentys bildflöden på Instagram, för att med hjälp av en semiotisk analys se hur de representerar kvinnlighet som en del av deras marknadsföring. Syftet är att undersöka skillnaden mellan märkenas visuella varumärkesbyggande, och hur det står i samband till konsumenters personliga identitetsbyggande. LÄS MER

 5. 5. Avståndstagande från Black Friday

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Corlihne Carlsson; Femke Voortman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar marknadskommunikation; Black Friday; överkonsumtion; avståndstagande; sociala medier; aktivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är viktig för samhället, företag och individen, vilket leder till att en motreaktion till shoppingdagen Black Friday växer och allt fler företag tar ett avståndstagande från överkonsumtion. Därmed ämnade studien till att undersöka hur företags avståndstagande från Black Friday kopplas till hållbar marknadskommunikation, och hur dessa avståndstaganden påverkas av grafiska tecken. LÄS MER