Sökning: "semiotisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden semiotisk bildanalys.

 1. 1. Läromedelsanalys - Sveriges nationella minoriteterna i ett urval läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stéfanie Bayzada; [2018]
  Nyckelord :historia; läromedel; läromedelsanalys; minoriteter; semiotisk bildanalys; svensk historia; Sveriges nationella minoriteter; textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en läromedelsstudie med inriktning mot gymnasiet och syftar till att undersöka hur Sveriges nationella minoriteter framställs i läromedel i historia. De läromedel som undersökts är utgivna under både Lpf94 och GY11 och har analyserats utifrån dikotomiska par och semiotisk bildanalys. LÄS MER

 2. 2. Den normkritiska illustrationen : En bildanalys av hur genus gestaltas visuellt i ett urval av normkritiska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

  Författare :Annette Hörberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; normkritik; barnböcker; illustration; gestaltning; manligt; kvinnligt; könsneutralt;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur genus synliggörs visuellt, samt i vilken omfattning pojkar, flickor och vuxna karaktärer förekommer i ett urval av normkritiska barnböcker. Tanken är att få en inblick i hur genus gestaltas för barn från ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Femininitet, sexualitet, kropp och makt : En semiotisk bildanalys av Kim Kardashian Wests selfies på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Karin Östlund; [2018]
  Nyckelord :Kim Kardashian West; Instagram; selfie; sociala medier; kändiskultur; the male gaze; kvinnokroppen; femininitet; performativitet; objektifiering.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West porträtterar sig själv i sina selfies och porträtt på sitt Instagramkonto. Fokus ligger på att undersöka detta utifrån maktaxlarna kön och sexualitet och hur hon iscensätter dessa i sina bilder. LÄS MER

 4. 4. Det vi inte pratar om - En diskurs- och semiotisk analys av tre bilderböcker om depression

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hedvig Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bildanalys; Bilderbok; Depression; Diskursanalys; Illustration; Semiotik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av depression i tre bilderböcker för att ta reda på hur depression framställs för barn. Metoderna som används är en semiotisk analys och en diskursanalys och genomförs med stöd av teorier om semiotik, representation, stereotyper och färg. LÄS MER

 5. 5. Influencers: Stereotyper & Självrepresentation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lin Johnsson; Gustav Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Influencers; Representation; Självrepresentation; Kommersialisering; Stereotyper; Manligt; Kvinnligt;

  Sammanfattning : Influencer – en av det moderna samhällets mest eftertraktade yrkesroller. På senare tid har begreppet influencer vuxit till ett mer frekvent fenomen i nyhetsflöden och på sociala medier. LÄS MER