Sökning: "semiotisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden semiotisk bildanalys.

 1. 1. Visuell kommunikation i de skandinaviska länderna i samband med covid-19 : Semiotisk bildanalys av Skandinaviens informationsblad

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ida Karinaho; Emilia Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; grafisk design; pandemi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus, så kallad Covid-19. Viruset identifierades i Wuhan, Kina, och smittspridningen lär har kommit från ett djur på en marknad som sedan överförts till människor. För att hindra och lindra effekten av coronapandemin blev kommunikation A och O. LÄS MER

 2. 2. Inte någons hemmafru : kvinnliga stereotyper i svenska kokböcker med utgångspunkt i Lotta Lundgrens kokbok “Om jag var din hemmafru”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sabina Kulic; Emelie Bronstorp; [2021]
  Nyckelord :genus; hemmafru; kokböcker; könsstereotyper; semiotisk bildanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kvinnlighet uttrycks visuellt i svenska kokböcker från två olika tidsperioder. Studien utgår från Lotta Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru: eller hur man får en vardag att smaka som en lördag (2011) och jämför den med tre separata kokböcker från 40-och 50-talet. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av ett osynligt hot : Semiotisk bildanalys av Centers for Disease Control and Preventions 3D-gestaltning av coronaviruset SARS-CoV-2

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Moa Grundvik Ördell; Sophie Åström; [2021]
  Nyckelord :Grafisk design; Visuell kommunikation; Semiotisk bildanalys; Coronapandemin; SARS-CoV-2;

  Sammanfattning : År 2020 slog coronapandemin till mot världen med full kraft, orsakad avviruset SARS-CoV-2. Nyheter och information om pandemins utvecklingpräglade informationsflödet tillsammans med åtskilliga visuella elementmed informativa syften. LÄS MER

 4. 4. SOLBRUNHET – ETT OHÄLSOSAMT IDEAL I EN HÄLSOSAM GENRE? - En kvalitativ studie om solning och solbrunhet i ett svenskt hälso- och träningsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Nilsen; Jonas Sehlin; Anna Särén; [2020-06-03]
  Nyckelord :Solning; solbränna; solbrunhet; malignt melanom; skönhets- ideal; livsstil; träning och hälsa; semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studien vill djupare undersöka hur det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa förhåller sig till det faktum att exponering för solens strålar kan vara farligt och en problematisk aspekt av en livsstil. Vidare vill studien undersöka huruvida det går att se några förändringar kring detta förhållningssätt år 2008 jämfört med 2018. LÄS MER

 5. 5. It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Morberg; Josefine Sandqvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :Maskulinitet; Sociala medier; Genus; Instagram; Identitet; Influencers; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras.Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitetMetod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. LÄS MER