Sökning: "semiotisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden semiotisk bildanalys.

 1. 1. It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Morberg; Josefine Sandqvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :Maskulinitet; Sociala medier; Genus; Instagram; Identitet; Influencers; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras.Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitetMetod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. LÄS MER

 2. 2. Tjock och manlig - En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Thorolvsen; Henric Wallin; [2020-02-03]
  Nyckelord :Fettaktivism; manlig kroppsaktivism; Instagram; sociala medier; semiotik; semiotisk bildanalys; kompositionell tolkning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur män uttrycker fettaktivism genom bilder på Instagram.Teori: Hegemonisk maskulinitet, visuell kultur Metod: Semiotisk bildanalys, kompositionell tolkningMaterial: Profiler och bilder på Instagram från 7 manliga fettaktivister. Inläggen är publicerade 2019. LÄS MER

 3. 3. Den feministiska reklamen som stereotypiserar : En semiotisk bildanalys av representationen av kvinnor i Lindex och Victoria’s Secrets reklam

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Selin; Jennifer Sellman; [2020]
  Nyckelord :advertising; stereotypes; feminism; representation; semiotics; Lindex; Victoria s Secret; stereotyper; feminism; reklam; representation; semiotik; Lindex; Victoria s Secret;

  Sammanfattning : Advertising constantly surrounds us in different ways and it affects us in our everyday lives. The underwear industry has often been criticized for sexist and excluding advertisements and women has often been depicted in a stereotyped way. LÄS MER

 4. 4. Svaga och hjälplösa kvinnor i Huryle : En kvalitativ studie om framställningen av kvinnor i spelserien The Legend of Zelda

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :William Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spelbranschen är en av de snabbast växande marknader men den är också kritiserad för att vara mansdominerad och sexistisk. Tidigare forskning om genus inom spel, visar att en majoritet av spelutvecklare är män och en effekt av detta är att spelen många gånger är gjorda för just män. LÄS MER

 5. 5. En drakes bildval : En semiotisk bildanalys av Aftonbladets bildval på webben och i den tryckta tidningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Göransson; Ellinor Eke-Göransson; [2019]
  Nyckelord :semiotic image analysis; media; journalism; images; newspaper; web; semiotisk bildanalys; medier; journalistik; bilder; kvällspress; webb;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding articles on the web. LÄS MER