Sökning: "semiotisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden semiotisk bildanalys.

 1. 1. SOLBRUNHET – ETT OHÄLSOSAMT IDEAL I EN HÄLSOSAM GENRE? - En kvalitativ studie om solning och solbrunhet i ett svenskt hälso- och träningsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Nilsen; Jonas Sehlin; Anna Särén; [2020-06-03]
  Nyckelord :Solning; solbränna; solbrunhet; malignt melanom; skönhets- ideal; livsstil; träning och hälsa; semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studien vill djupare undersöka hur det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa förhåller sig till det faktum att exponering för solens strålar kan vara farligt och en problematisk aspekt av en livsstil. Vidare vill studien undersöka huruvida det går att se några förändringar kring detta förhållningssätt år 2008 jämfört med 2018. LÄS MER

 2. 2. It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Morberg; Josefine Sandqvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :Maskulinitet; Sociala medier; Genus; Instagram; Identitet; Influencers; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras.Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitetMetod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. LÄS MER

 3. 3. Tjock och manlig - En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Thorolvsen; Henric Wallin; [2020-02-03]
  Nyckelord :Fettaktivism; manlig kroppsaktivism; Instagram; sociala medier; semiotik; semiotisk bildanalys; kompositionell tolkning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur män uttrycker fettaktivism genom bilder på Instagram.Teori: Hegemonisk maskulinitet, visuell kultur Metod: Semiotisk bildanalys, kompositionell tolkningMaterial: Profiler och bilder på Instagram från 7 manliga fettaktivister. Inläggen är publicerade 2019. LÄS MER

 4. 4. Den manliga huden – Hur maskulinitet framställs på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Andréa Hjulfors Berg; [2020]
  Nyckelord :Instagram; maskulinitet; normer; hudvård; skönhetsprodukter; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett kritiskt perspektiv undersöka föreställningar om maskulinitet på Instagram. Detta utförs genom en semiotisk bildanalys och diskursanalys där studien undersöker hur företagen NIVEA och No Society kommunicerar ut maskulinitet i bild och text på Instagram. LÄS MER

 5. 5. En bild säger mer än tusen ord : En semiotisk bildanalys av fritidshems Instagram-konton

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Engström; Isabelle Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vad respektive fritidshems Instagram-konto kommunicerar samt synliggöra likheter och skillnader mellan kontona och om de har en geografisk betydelse. 34 Instagram-konton har analyserats med hjälp av en semiotisk bildanalys följt av en konnotation av fem utvalda konton. LÄS MER