Sökning: "semiotisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden semiotisk bildanalys.

 1. 1. En drakes bildval : En semiotisk bildanalys av Aftonbladets bildval på webben och i den tryckta tidningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Göransson; Ellinor Eke-Göransson; [2019]
  Nyckelord :semiotic image analysis; media; journalism; images; newspaper; web; semiotisk bildanalys; medier; journalistik; bilder; kvällspress; webb;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding articles on the web. LÄS MER

 2. 2. Designelement på etiketter som bäst förmedlar ekovin : Dricker du eko?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hugo Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :Ekovin; Ekologi; Naturvin; Design; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Man ser idag att det finns ett ökat intresse för ett mer hållbart levnadssätt hos konsumenter, vilket kan spela en stor betydelse för just hållbarare paketering av produkter (Steenis et. al, 2017:286). LÄS MER

 3. 3. Den perfekta hyn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kelly Bedmyr; [2019]
  Nyckelord :Instagram; normer; visuell kommunikation; representation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur hudvårdsmärken och hudvårdsanvändare konstruerar och upprätthåller föreställningar om perfekt hy och idealet om naturlig skönhet. Paradoxalt nog har detta ideal resulterat i en växande hudvårdstrend, en trend som får unga kvinnor att spendera tid, energi och pengar på ännu en aspekt av sitt yttre. LÄS MER

 4. 4. Skrapa och Vinn! : En analys av den visuella kommunikationen på svenska skraplotter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ludwig Lind; [2019]
  Nyckelord :Skraplotter; visuell kommunikation; spelproblem; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den visuella kommunikationen bakom skraplotter på den svenska spelmarknaden och hur man kommu- nicerar om spelproblem. I undersökningen har bland annat färg, form och typografi analyserats genom en semiotisk bildanalys för att hitta en djupare mening med kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. All inclusive : Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alice Fagerberg; Molly Wiström; [2019]
  Nyckelord :Universell utformning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Synsvaghet; Livsmedelsförpackningar; Universella designprinciper;

  Sammanfattning : I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. LÄS MER