Sökning: "semistrukturerad intervjumetod"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden semistrukturerad intervjumetod.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ARBETSMILJÖ : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av frisk- och riskfaktorer i deras arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Mona Dirie; [2019]
  Nyckelord :Health promotion work; Healthy- and risk factors; Nurses; Qualitative method; Working environment; Arbetsmiljö; Frisk- och riskfaktorer; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ vetenskaplig metod; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Hälsan påverkas oundvikligen av olika faktorer i arbetsmiljön som verkar för eller emot hälsan. Att sträva efter att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är därför en viktig del av den nationella och globala folkhälsopolitiken. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Dahlberg; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :äldre; 80 och över; omvårdnad vid livshotande sjukdom; etik; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 3. 3. Sysselsättningens betydelse - En kvalitativ intervjustudie med personer som lever med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jörgen Toll; Oscar Ljungqvist; [2019]
  Nyckelord :Sysselsättning; Relationer; Kasam; Stress; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilket sätt sysselsättningen är betydelsefull för personer som lever med psykisk ohälsa. I Bakgrunden betonades att flera personer i den studerade målgruppen ville att deras sysselsättningsplatser skulle vara trygga, stärkande och präglade av delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 5. 5. ”Nu får ni ta fram era datorer" : En kvalitativ studie om matematiklärarnas kompetens och inställning till användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zainab Heidar; Erdal Asli; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; inställning; matematik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studien är att undersöka vilka kompetenser som matematiklärarna i årkurs 4–6 behöver för att kunna använda digitala verktyg i matematikundervisningen samt ta del av matematiklärarnas inställning till användandet av digitala verktyg. En semistrukturerad intervjumetod används för att få svar på frågeställningarna. LÄS MER