Sökning: "senast aktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden senast aktiv.

 1. 1. Läs- och skrivinlärningsmetoder med digitala läromedel : Ett medvetet val, eller bara en slump?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fristedt; Julia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; digitala läromedel; fonologisk medvetenhet; metod; lärmetod;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur lärare på Gotland arbetar med läs- och skrivmetoder. Vi har studerat vilka lärmetoder som är vanligast och om lärare använder sig av digitala läromedel. Vi har också undersökt om valet av digitala läromedel är baserat på vald lärmetod. LÄS MER

 2. 2. Feedback-funktionalitet i instant messaging: en designstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Davrin; Karolin Valaszkai; [2018]
  Nyckelord :instant messaging; läskvittens; läskvitto; messenger; senast aktiv; read receipts; ux; ux-design;

  Sammanfattning : Studien undersöker Facebooks instant messaging-applikation Messenger med syfte att lokalisera de komponenter som skapar friktion i kommunikationsflödet mellan sändare och mottagare för att i sin tur undersöka hur dessa kan reduceras för att optimera gränssnittets samtliga funktionaliteter. Tidigare forskning visar att feedback-funktioner som berättar för användaren när meddelanden är lästa och när andra användare är aktiva skapar ett så kallat “social pressure” som gör att mottagaren känner sig pressad till att svara och sändaren är angelägen om att få svar. LÄS MER

 3. 3. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. Aktiv dödshjälp : en rättighet att uppfylla?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ingrid Combes; [2015]
  Nyckelord :Aktiv dödshjälp; moralfilosofi; autonomi; paternalism; rätten till självbestämmande; mänsklig värdighet; rätten till ett värdigt liv; skyldighetsansvar; skyldighet att bistå hjälpa; social rättvisa.; Law and Political Science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Trots att aktiv dödshjälp är ett såpass omdebatterat fenomen och moralproblem, har legalisering skett – samt diskuteras i länder där behov uppmärksammats utan möjlighet att tillgodoses. Svenska staten är ett exempel på detta sistnämnda och senast 2008 fick Statens Medicinsk-Etiska Råd i uppgift att analysera ett övervägande av aktiv dödshjälp som ett alternativ bland andra att tillgå i livets slutskede. LÄS MER

 5. 5. Visionen om den jämställda arbetsplasten- en studie av kommunanställdas erfarenheter och kunskaper om jämställdhet och jämställdhtesarbete vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Anna Reiz; Madeleine Lundin; [2007]
  Nyckelord :Jämställdhet; jämställdhetsarbete; Karlskrona kommun;

  Sammanfattning : Sverige utnämndes senast år 2006 till världens mest jämställda land. Samtidigt visar forskning tvärt om att Sverige inte är ett jämställt land och att ojämställdhet finns på en rad områden i samhället. LÄS MER