Sökning: "senior center"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden senior center.

 1. 1. Effects of COVID-19 on temporal urban diversity : A quantitative study using mobile phone data as a proxy for human mobility patterns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Feliks Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; urban diversity; human mobility; mobile phone data; logistic regression; COVID-19; urban mångfald; mänsklig mobilitet; mobiltelefondata; logistisk regression;

  Sammanfattning : The present paper examines possible changes in temporal urban diversity caused by the COVID-19 pandemic in Stockholm and Uppsala metropolitan areas. In addition to general changes in diversity, potential differences of diversity levels at locations with varying socioeconomic characteristics are examined. LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

  Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER

 3. 3. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mette Pedersen; [2020]
  Nyckelord :3R; attityd; djurvälfärd; försöksdjur; djurforskning; laborationsdjur; Karolinska Institutet; KI; forskning; forskare; toxikologimasterstudenter; replacement; reduction; refinement; ersätta; minska; förfina;

  Sammanfattning : 3R (Replacement, Reduction och Refinement - översatt till svenska: ersätta, minska och förfina) utvecklades främst för att förbättra djurvälfärden för djur som används i djurförsök. 3R har fått en allt viktigare roll inom forskning med försöksdjur, inte minst på grund av EU:s uppdaterade djurskyddsdirektiv som implementerades i svensk lagstiftning 2013. LÄS MER

 4. 4. Adoption of mobile payment methods, a challenge for the senior citizens of Sweden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fanny Baudlot; Emil Engholm; [2019]
  Nyckelord :Mobile payment; Adoption; Senior citizens; Technology acceptance; TAM; Swish; Near Field Communication; NFC; Apple Pay; Samsung Pay; Sweden;

  Sammanfattning : For the first time ever, mobile payments in Sweden have overtaken cash as the preferred method of payment when it comes to monthly payments. With cashless payments growing in Sweden and all over the world it is clear that mobile payment methods are going to increase in our everyday lives. LÄS MER

 5. 5. Vilka korruptionssyndrom påverkas Kosovo av? : En fallstudie om korruptionen i Kosovo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Benjamin Shehu; [2018]
  Nyckelord :Korruptionssyndrom; korruption; Kosovo och korruptionsbekämpning;

  Sammanfattning : Corruption is a global phenomenon were countries get involved socially, politically and economically.1 Corrupted actions in one country don’t need to be seen as corruption in another country, the law on what is considered corruption differs. LÄS MER