Sökning: "senior citizen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden senior citizen.

 1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 2. 2. Seniorernas välfärd : En kvantitativ studie om hur mötet med hemtjänstens personal och biståndshandläggare påverkar tilliten till välfärden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexander Fäldtman; [2020]
  Nyckelord :home help services; need assessors; trust in welfare; elderly; Social Sciences;

  Sammanfattning : Elderly trust in welfare : A quantitative study on how interaction with home help services and need assessors influences trust in welfare A large number of studies have shown that trust in societal institutions is the foundation of a stable and developing society. Trust is highly important for economic growth and for expanding social services to a population. LÄS MER

 3. 3. Kulturarv, autencitet & demokrati : En undersökning om hur Slussens roll som kulturarv förhandlas via Stockholms stad, Skanska Sverige AB och relaterad opinion i en demokratisk diskussion om maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Michel Isberg; [2020]
  Nyckelord :Slussen; Cultural heritage; Cultural heritageprocess; democracy; legitimacy; authenticity; transparancy; Slussen; Kulturarv; Kulturarvsprocess; demokrati; legitimitet; autencitet; insyn;

  Sammanfattning : What impact does the conversation between citizen, market and governance have on inherent meaning in cultural heritage? How does it manifest and unfold concerning values it presents in the given context of Slussen´s preservation and reconstruction? As cultural beings, what significance does these values have on democracy? The aim of this studie is to measure how the concept of cultural heritage is negotiated and established by the city of Stockholm, Skanska Sweden and relating practitioners towards the significance of democracy. This with the approach of archival studies from e-archive Stockholm and an analysis of records from Skanska Sweden in combination with an ethnological perspective. LÄS MER

 4. 4. Den glada pensionären : En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av en meningsfull pensionstid efter övergången från arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Brewitz; Johan Gruvaeus; John Jansson; [2020]
  Nyckelord :Activities; life changes; quality of life; senior citizens; retirement union; well-being; Aktiviteter; livsförändring; livskvalité; pensionärer; pensionärsförbund; välbefinnande;

  Sammanfattning : Att gå från arbetslivet till pension innefattar en av människans största omställningar i livskedet. Det sker idag en stor ökning av den äldre befolkningen i Sverige och därmed även en ökning av andelen pensionärer. LÄS MER

 5. 5. Can administrative autonomy be enough? Experiences of administrative autonomy as a political and administrative asset in a Swedish municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leticia Tusemererwa; [2020]
  Nyckelord :Administrative autonomy; discretion; political control; trust-based governance; Östra Göinge; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The struggle of power between politicians and civil servants in relation to introduction of different administrative reforms have always been a hot topic, specifically in issues to do with delegation of administrative autonomy from a political to administrative level. Advocates of administrative autonomy argue that administrative autonomy is a good administrative reform that spikes performance, trust and a more citizen-oriented governance as it allows professionals- senior civil servants- to use their knowledge and skills which are valuable for boosting motivation and quality. LÄS MER